• Ondernemersorganisaties willen maatregelen om de impact van het coronavirus te beperken.
  • Het kabinet kondigt aan dat de fiscus zich soepel zal opstellen bij ondernemers met financiële problemen.
  • Er zijn meer aanvragen voor werktijdverkorting en de voorwaarden voor borgstelling voor het MKB worden versoepeld.
  • VNO-NCW en MKB-Nederland hebben scenario’s opgesteld voor verdergaand overheidsingrijpen mocht de situatie verslechteren.

Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland pleiten voor maatregelen die de last van de gevolgen van het coronavirus voor bedrijven verlicht. Het kabinet heeft al bekendgemaakt dat de belastingdienst zich soepeler zal opstellen bij vorderingen op ondernemers met financiële problemen.

Ondernemers die in financiële problemen komen door de virusuitbraak kunnen dat bij de belastingdienst aangeven. Na een gemotiveerd verzoek tot uitstel van betaling zal de belastingdienst dan de invordering van belastingen stopzetten.

Op een later moment zal de beoordeling van de verzoeken plaatsvinden.

Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland schetsten een viertal scenario’s om ondernemers te helpen bij een goede voorbereiding op wat zou kunnen komen. In het gunstigste geval gaan de organisaties uit van 0,7 procentpunt minder groei. Het zwartste scenario gaat uit van een grote krimp van de economie.

De economie wordt hoe dan ook geraakt door het coronavirus

Uitgangspunt van de ondernemersorganisaties is dat ondernemers zo min mogelijk schade moeten ondervinden. “Dit gaat het normale ondernemersrisico immers ver te boven en de hele samenleving is erbij gebaat dat werk niet onnodig verloren gaat en zaken zoveel mogelijk kunnen doordraaien”

In hoeverre de economie wordt geraakt is nog onduidelijk, maar dat het virus de economie zal treffen is duidelijk. Het Centraal Planbureau (CPB) ging in een raming van begin deze maand nog uit dan een minimaal effect.

De aard van de schade zal per sector verschillen. Zo kan er sprake zijn van vraaguitval die op termijn wordt ingehaald. Verder kunnen problemen opspelen in de aanbodkant. Dit kan door minder of tragere productie door latere levering en hogere kosten omdat er bijvoorbeeld geen of duurdere alternatieven zijn.

Maatregelen zullen economische schade opleveren

Het afzeggen van evenementen, sociale isolatie en andere maatregelen die worden genomen, zullen volgens de ondernemersorganisaties permanente economische schade opleveren. Op korte termijn zien de partijen daarvan effecten op de kaspositie van de ondernemers, waardoor een aantal van hen in de problemen zal komen. Verder kan het omzetverlies sterk variëren. In sommige sectoren gaat het om 60 procent minder opbrengsten.

Maatregelen die nu kunnen worden genomen zijn onder meer werktijdverkorting, overbruggingskredieten en soepeler belastingbeleid. Als de problemen groter worden zou een noodfonds in het leven geroepen kunnen worden. Ook zouden er regelingen moeten komen voor financiering van grotere bedrijven en extra belastingmaatregelen om ondernemers tegemoet te komen.

Het kabinet neemt nu enkele maatregelen om de ondernemers tegemoet te komen, maar wil nog geen vergaande voorzieningen treffen. De economie staat er goed voor en er zijn voldoende buffers om de negatieve economische gevolgen van het virus op te vangen. Bovendien kan een overmatige beleidsreactie juist onnodige neveneffecten opleveren, schrijven de drie betrokken ministers in een brief aan de Tweede Kamer.

In een slechter scenario zal er volgens VNO-NCW en MKB-Nederland aan een crisispakket moeten worden gewerkt. Dan zou onder meer de crisis- en herstelwet weer moeten worden ingevoerd om investeringen aan te jagen. Verder zou voor bedrijven een ruimere regeling moeten gaan gelden bij afschrijvingen, wat uiteindelijk de belastingdruk voor bedrijven kan verlagen. Verder reppen de organisaties over verlaging van de vennootschapsbelasting en uitstel van voorgenomen lastenverzwaringen in 2021.

In het zwartste scenario zou de overheid mogelijk over moeten gaan op het doorbetalen van de lonen. Ook kan in dit scenario aan specifieke overheidssteun aan bepaalde sectoren worden gedacht.

'Het coronavirus krijgt steeds meer vat op ondernemers'

De fiscus zal zich dus in ieder geval soepel opstellen, verder verruimt het kabinet enkele regelingen die bedrijven moeten helpen die last hebben van de gevolgen van de pandemie. Zo zijn er inmiddels 1700 aanvragen ingediend voor werktijdverkorting. Het ministerie van Sociale Zaken heeft extra mensen ingezet om de aanvragen te verwerken.

Ook de voorwaarden voor de borgstelling voor kredieten voor het midden- en kleinbedrijf (BMKB) wordt tijdelijk gunstiger. Dat betekent dat de overheid in meer gevallen garant staat voor leningen die ondernemers afsluiten. Dat moet ervoor zorgen dat bedrijven aan hun betaalverplichtingen kunnen blijven voldoen. De kosten voor deze maatregel zullen ongeveer 20 tot 25 miljoen euro zijn.

Minister Eric Wiebes (Economische Zaken) zei donderdag dat "het coronavirus steeds meer vat krijgt op onze ondernemers. We nemen maatregelen wanneer dat nodig is. Er zijn best serieuze zorgen. Iedereen ziet dat het grote impact heeft."

LEES OOK: AEX dondert 6% omlaag: coronavirus officieel pandemie