• De invloed van het coronavirus op de Nederlandse economie is beperkt.
  • Als de epidemie pas in het derde kwartaal uitdooft, wordt het negatieve effect wel groter.
  • De ontwikkelingen in de wereldhandel blijven onzeker, bijvoorbeeld door de Brexit.
  • Zet de verwachte groei inderdaad door, dan stijgt ook de koopkracht de komende twee jaar nog.

Het Centraal Planbureau (CPB) gaat uit van een beperkte invloed van het coronavirus op de economie, dat blijkt uit de meest recente raming van het bureau. De Nederlandse economie groeit in die berekeningen dit jaar dan met 1,4 procent, dat is iets hoger dan eerder verwacht.

De onlangs aangetreden directeur, Pieter Hasekamp waarschuwt wel dat het zaak is dat het virus snel onder controle komt, anders zal dit “de economische groei verder negatief beïnvloeden”. “Het is duidelijk dat het coronavirus nu al een negatief effect heeft op de economie”, zo zegt hij. “

Volgens het CPB is de precieze impact van het virus moeilijk te voorspellen. De ontwikkeling van de Nederlandse economie noemt het bureau ‘relatief goed’, gezien de lage groei van de wereldhandel. Voor 2021 voorspelt men nog een iets grotere groei, de Nederlandse economie groeit dan met 1,6 procent.

Als het virus langer aanhoudt, wordt het scenario snel anders

De onderzoekers hanteerden ook een andere scenario voor het coronavirus, waarbij de epidemie wereldwijd pas in het derde kwartaal dit jaar uitdooft. Doordat de export, investeringen en consumptie in dat geval zouden afnemen, zou de stijging van het Nederlandse bruto binnenlands product over dit en volgend jaar 0,8 procentpunt lager uitvallen.

Op het gebied van de wereldhandel blijven er ook nog onzekerheden. Zo is een chaotische brexit afgewend, maar blijft het onzeker of het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie voor het einde van dit jaar een handelsakkoord sluiten. Ook de Amerikaanse handelspolitiek blijft onvoorspelbaar, aldus het CPB.

Positieve koopkrachtontwikkeling

Naast het coronavirus hebben de stikstof en pfas-problematiek een negatieve invloed, dit jaar zal dat voor een 0,2% lagere groei zorgen. Mede door de lagere bouwproductie blijft het CPB een gespannen woningmarkt zien.

Het CPB is, bij een beperkt effect van het coronavirus, ook positiever geworden over de werkloosheid. Waar het economisch adviesbureau eerder voorspelde dat de werkloosheid dit jaar licht zou stijgen, wordt nu een lichte daling verwacht.

De krappe arbeidsmarkt zorgt er voor dat Nederlanders een koopkrachtstijging kunnen verwachten. Samen met de voorgenomen lastenverlichtingen door de overheid zal de koopkracht dit jaar dan met 2,1 procent stijgen. Voor 2021 ziet het planbureau dan ook nog een stijging, van 1,3 procent.

Lees meer over het coronavirus: