• Kunstmestfabrikant Yara en energiebedrijf Ørsted gaan samen groene ammoniak produceren in het Zeeuwse Sluiskil.
  • Dat is in eerste instantie bedoeld voor de productie van groene meststoffen.
  • Maar de groene ammoniak zou in de toekomst ook kunnen worden gebruikt om waterstof over grote afstanden te vervoeren.

Kunstmestreus Yara en windmolengigant Ørsted slaan de handen ineen voor de productie van duurzame ammoniak. De groene ammoniak die in het Zeeuwse Sluiskil gemaakt moet gaan worden, is bestemd voor de productie van groene meststoffen.

In de toekomst kan het mogelijk ook worden gebruikt voor klimaatneutrale scheepsbrandstof en voor de transport van waterstof.

Het doel van de bedrijven is om fossiele waterstof te vervangen door hernieuwbare waterstof voor de productie van groene ammoniak.

Met de hernieuwbare waterstof kan per jaar ongeveer 75.000 ton groene ammoniak worden geproduceerd. Dat is circa 10 procent van de capaciteit van de grootste van de ammoniakfabrieken in Sluiskil. De nieuwe installatie wordt gevoed door windenergie van Ørsted.

Volgens Yara en Ørsted is waterstof geproduceerd uit hernieuwbare energiebronnen een CO2-vrij alternatief voor waterstof op basis van fossiele bronnen.

De kosten van hernieuwbare waterstof zijn momenteel nog aanzienlijk hoger dan fossiele waterstof. Daarom is naast privaat geld vooralsnog ook overheidssteun nodig om op grote schaal hernieuwbare waterstof te kunnen produceren. De bedrijven zijn momenteel op zoek naar een medefinancier.

Ammonia: transportmiddel voor waterstof

Ammonia, de oplossing van ammoniak in water, kan ook dienen om waterstof over grote afstanden te vervoeren. Waterstof heeft als nadeel dat de energiedichtheid relatief laag is en het in pure vorm moet worden opgeslagen in grote tanks.

Australische onderzoekers hebben daarom een membraantechnologie ontwikkeld waarmee waterstof op vrij efficiënte wijze uit ammonia gehaald kan worden.

Het transport van vloeibare ammonia is een stuk eenvoudiger dan dat van pure waterstof en de membraantechnologie kan dan worden gebruikt bij tankstations om de waterstof uit de ammonia te halen. Daarmee zou een van de grootste problemen met de waterstofauto zijn opgelost.

Als de ammoniak dan ook groen wordt geproduceerd, zoals nu in Zeeland de bedoeling is, kan er echt worden gesproken van een duurzame waterstofeconomie.

Onder voorbehoud van voldoende financiering en een sluitend plan wordt eind volgend jaar of begin 2022 een definitieve investeringsbeslissing voor de bouw van de Zeeuwse fabriek genomen. Het project zorgt volgens de initiatiefnemers voor een potentiële CO2-besparing van 100.000 ton, wat overeenkomt met het van de straat halen van 50.000 benzineauto's.

De bedrijven roepen de Nederlandse regering ook op om een helder en concreet waterstofprogramma op te zetten. Ook omdat Nederland volgens hen goed gepositioneerd is om voorop te lopen in de groene transformatie van de zware industrie op basis van windenergie.

LEES OOK: Eén van de grootste problemen met de waterstofauto is mogelijk opgelost, claimen Australische wetenschappers – dankzij ammonia