• Neobank Bunq mag van de rechter een eigen methode gebruiken om een screening te doen voor de risico’s op witwassen bij klanten.
  • Toezichthouder DNB vond dat Bunq gebruik moest maken voor de door DNB vastgestelde methode.
  • Volgens Bunq is de aanpak die DNB voorstelde, niet geschikt voor een digitale bank.
  • Lees ook: Rabobank verhoogt als eerste grootbank variabele spaarrente van 0% naar 0,25%

Onlinebank bunq heeft gedeeltelijk gelijk gekregen in de zaak over de werkwijze voor het screenen van klanten. De Nederlandsche Bank (DNB) sommeerde bunq eerder dat zij gebruik moet maken van de vastgestelde screeningmethode.

Bunq stelde dat deze aanpak ouderwets, minder effectief en niet geschikt was voor een digitale bank. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) oordeelde in hoger beroep dat niet alle overtredingen die bunq werden verweten vaststaan.

Het CBb oordeelde dat DNB niet heeft bewezen dat bunqs manier van screenen in strijd is met de wet. Volgens de uitspraak kent de wet open normen en schrijft niet exact voor op welke wijze banken hun klanten moeten screenen. Bunq heeft in de procedure goed haar werkwijze, gebaseerd op kunstmatige intelligentie, uitgelegd. Daarmee zijn de risico’s op witwassen klein.

DNB heeft daar volgens de rechter onvoldoende tegenover gesteld. Dit heeft ook tot gevolg dat DNB ook niet heeft bewezen dat bunq tekortschiet bij het monitoren van particuliere klanten aan de hand van het standaard gebruikersprofiel. Volgens het CBb heeft DNB ook niet bewezen dat bunq bij zakelijke klanten die al een rekening hadden lopen, onvoldoende informatie heeft ingewonnen bij de opening van de rekening.

DNB zou wel bewezen hebben dat bunq andere antiwitwasregels heeft overtreden. Het gaat dan onder andere om de verplichting om onderzoek te doen naar de bron van de financiële middelen van een klant. Ook heeft bunq de regels overtreden die vanwege het risico op corruptie voorschrijven dat een bank verscherpt onderzoek moet doen naar klanten met een belangrijke publieke functie.

LEES OOK: Neobank Bunq doet nieuwe overname: ‘En het geld is nog niet op’, zegt CEO Ali Niknam