• Economen van ABN AMRO verwachten voor komend jaar een lichte recessie, die echter niet lag zal duren.
  • Desondanks loopt de werkloosheid nog steeds verder terug.
  • Voor heel 2023 verwachten de economen van ABN een terugval in de consumentenbestedingen, maar nog wel een lichte economische groei van een half procent.
  • Lees ook: Hoe hoog wordt de Nederlandse inflatie in 2023? Prognoses lopen fors uiteen

De Nederlandse economie zal in een recessie belanden, zo verwachten economen van ABN AMRO. Dat komt door de hoge inflatie en de stijgende rente, die de economische groei drukken. Desondanks is de werkloosheid in november voor de tweede maand op rij licht gedaald.

In oktober waren er nog 365 duizend mensen officieel werkloos. In november was dat teruggelopen tot 364 duizend mensen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) nam het aantal werklozen over de afgelopen drie maanden af met gemiddeld 5 duizend per maand.

Ook nam het aantal WW-uitkeringen vorige maand af, daarmee is ook het aantal WW-uitkeringen voor de tweede maand op rij gedaald.

Volgens het CBS stond 3,6 procent van de beroepsbevolking in november aan de kant. In april dit jaar was met 3,2 procent nog sprake van het laagste werkloosheidspercentage sinds het begin van de maandelijkse metingen in 2003. Daarna nam de werkloosheid toe naar 3,8 procent in september.

Nederland in recessie

De economen van ABN AMRO voorzien voor de nabij toekomst weliswaar een recessie, maar zij verwachten dat die neergang niet lang zal duren. Over heel volgend jaar voorzien zij dat de economie alsnog met een half procent groeit.

De inflatie zal volgend jaar sterk afzwakken tot 3,7 procent, voorzien de economen. Dat komt omdat de energieprijzen niet door zullen blijven stijgen, onder meer door het prijsplafond van de overheid. Wel werken de hoge prijzen voor energie, materialen en lonen door in de prijzen van steeds meer producten en diensten. Daardoor wordt het moeilijker om de inflatie snel weer omlaag te brengen.

Omdat de lonen ook zullen blijven stijgen en de overheid de energiekosten beperkt, zullen consumenten volgend jaar weer meer gaan uitgeven vanaf het tweede kwartaal. Voor heel volgend jaar denken de kenners van ABN AMRO nog wel dat de consumentenbestedingen iets lager uitvallen.

De rente in de eurozone, die nu op 1,5 procent staat, zal nog verder worden opgevoerd in de strijd tegen inflatie. ABN AMRO verwacht dat de rente zal pieken op 2,5 procent.

Daling van het aantal WW-uitkeringen

In november hadden 3,6 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,3 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht of niet direct beschikbaar zijn voor werk. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Het gaat voornamelijk om mensen die met pensioen zijn of niet kunnen werken vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid. In de laatste drie maanden is deze niet-beroepsbevolking met gemiddeld 11.000 per maand afgenomen.

In november maakten voor het eerst meer dan 10 miljoen mensen deel uit van de beroepsbevolking. Daarmee is meer dan drie kwart van de bevolking van 15 tot 75 jaar onderdeel van de beroepsbevolking. Deze zogeheten brutoarbeidsparticipatie (75,3 procent) was niet eerder zo hoog sinds het begin van de metingen bijna twintig jaar geleden. Tegelijkertijd is volgens het CBS het aantal niet-werkenden in die twintig jaar nog niet zo laag geweest.

Vorige maand waren 364.000 mensen werkloos. Over de afgelopen drie maanden nam het aantal werklozen af met gemiddeld 5000 per maand. Het aantal werkenden steeg in deze periode met gemiddeld 36.000 per maand.

Het UWV verstrekte eind november 144.900 lopende WW-uitkeringen. Dat is een daling van 3,1 procent ten opzichte van eind oktober.

Het aantal WW-uitkeringen daalde in november in alle leeftijdscategorieën. De grootste procentuele afname ten opzichte van oktober deed zich voor bij de leeftijdscategorie 15 tot 25 jaar. In vergelijking met een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen het sterkst afgenomen bij de leeftijdscategorie 45 tot 55 jaar en bij 55-plussers.

LEES OOK: Twee op drie werkgevers heeft grote moeite om vacatures te vervullen: probleem in 2023 alleen maar groter