Bedrijven die nu hun bestanden online opslaan en gebruik maken van in Nederland geplaatste servers om data te verwerken, moeten daar meer voor gaan betalen.

Nederlandse aanbieders van dit soort diensten zien de kosten de pan uit rijzen door de oplopende stroomprijs en zien maar één manier om dit op te lossen: doorberekenen aan de klant.

Maar niet iedereen is hiervan gediend. Volgens het Financieele Dagblad kiezen klanten ervoor om hun zaken over te hevelen naar grotere bedrijven zoals Amazon, Google en Microsoft. Deze verhogen hun prijzen (nog) niet, omdat zij op grotere schaal en efficiënter werken. Ook hebben dit soort partijen aparte, langetermijnafspraken met energieleveranciers waardoor ze minder betalen voor hun energieafname.

Hoewel de prijsverhogingen van Nederlandse partijen begrijpelijk zijn, is vreest de Europese Commissie dat grote Amerikaanse techbedrijven nóg machtiger worden.

Daarnaast speelt het idee dat het opslaan van data bij Amerikaanse bedrijven een privacyrisico met zich meebrengt. De VS heeft immers minder strenge regels op dit gebied. Hier wordt door Europese partijen wel aan gewerkt, en er wordt door big tech ook steeds meer naar geluisterd, maar helemaal zijn we er nog niet.

Wel geven partijen als Google en Microsoft de optie om data alleen op te slaan op Europese servers. Hierbij moet er dus voldaan worden aan de Europese regels.

LEES OOK: Apple, Amazon, Google en Microsoft beticht van aankoop goud van illegale delvers – techgiganten ontkennen