Het doel om vanaf 2020 elk jaar minstens 25 procent minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990 is afgelopen jaar niet gehaald.

Statistiekbureau CBS en de Emissieregistratie van het RIVM melden op basis van een eerste berekening dat de uitstoot in 2021 23,9 procent lager was ten opzichte van 1990.

In 2020 werd het doel wel net gehaald. Het hoogste rechtscollege oordeelde in 2019 dat de Staat verplicht is om zich te houden aan de Urgenda-doelstelling om zo klimaatverandering tegen te gaan.

Koude winter zorgt voor hogere uitstoot broeikasgassen

De stijging in de uitstoot van broeikasgassen in 2021 is vooral veroorzaakt door het relatief koude begin van 2021. Daardoor verbruikten onder meer woningen, scholen, kantoren en zorginstellingen meer aardgas dan in 2020, stelt het CBS.

In de landbouw lag de uitstoot van broeikasgassen ook hoger door het relatief koude en minder zonnige eerste half jaar van 2021. Daar was de uitstoot 2 procent hoger dan in 2020.

De elektriciteitssector stootte eveneens 2 procent meer broeikasgassen uit, terwijl de productie van elektriciteit juist lager lag. Dit komt omdat aardgas duurder werd vanaf het tweede kwartaal in 2021, waardoor meer elektriciteit werd opgewekt met steenkool. De prijs voor kolen steeg minder snel. Bij de inzet van kolen komt meer CO2 vrij dan bij de inzet van aardgas. In de mobiliteitssector en in de industrie bleef de uitstoot ongeveer even hoog als in 2020.

Afgelopen zomer zei directeur van duurzaamheidsorganisatie Urgenda Marjan Minnesma in tv-programma Buitenhof dat de organisatie terug naar de rechter zou gaan als de 25 procent reductie niet werd gehaald. Ze wilde de rechter dan vragen om een dwangsom op te leggen aan de Staat. Dat ging destijds nog over de uitstoot van 2020.

Het klimaatdoel werd in 2020 onder meer gehaald door een vermindering van het steenkoolgebruik en geluk: het was een relatief warm jaar. De verwarming in Nederlandse huishoudens en op werkplaatsen stond daarom minder aan. Ook speelden coronamaatregelen een "beperkte" rol. De industrie stootte ongeveer evenveel broeikasgassen uit als een jaar eerder, maar de uitstoot van het wegverkeer daalde wel met 15 procent.

Urgenda noemt het missen van het klimaatdoel een klap in het gezicht van de jongere generaties. De organisatie wil nu met alle relevante ministers gaan praten.

LEES OOK: Hoe Unilever computermodellen inzet bij de selectie van voedingsingrediënten om beter bestand te zijn tegen grillige grondstofmarkten