De Nederlandse inflatie komt dit jaar gemiddeld op 4,2 procent uit en neemt volgend jaar slechts licht af tot 3,7 procent. Pas in 2025 komt de gemiddelde prijsstijging van goederen en diensten weer in de buurt van de 2 procent.

Dat stelt De Nederlandsche Bank (DNB) in een nieuwe raming voor de Nederlandse economie.

In de grafiek hieronder is te zien dat de invloed van energieprijzen op de inflatie (rode balken) weliswaar afneemt, maar dat prijzen van diensten (lichtblauwe balken) en overige goederen (donkerblauwe balken) relatief hard blijven stijgen

De hardnekkig hoge inflatie gaat naar verwachting gepaard met relatief lage economische groei van 0,8 procent dit jaar, 1,3 procent in 2024 en 1,1 procent in 2025.

De overheid moet tegen deze achtergrond minder geld uitgeven, aldus directeur monetaire zaken en financiële stabiliteit Olaf Sleijpen van DNB in een toelichting. Het huidige uitgavenpatroon van de overheid past niet bij de kracht van de Nederlandse economie op dit moment en daarmee gooit Den Haag "olie op het inflatievuur".

Dat de overheid te ruimhartig is met allerlei subsidies om de gevolgen van de inflatie aan te pakken, roept DNB al langer. Die kunnen beter gericht worden aangepakt via armoedebestrijding dan met algemene maatregelen als het prijsplafond voor energie en de accijnsverlaging op benzine en diesel.

Maar de centrale bank hamert nu ook meer op begrotingsdiscipline bij de overheid. "We denken dat er op dit moment te veel wordt uitgegeven terwijl de economie nog enigszins oververhit is", legt Sleijpen uit.

DNB zou graag zien dat Den Haag voor extra uitgaven of financiële tegenvallers dekking zoekt in de begroting en dus geen begrotingstekort meer heeft. Ook met het oog op de staatsschuld. Die daalt nu nog ten opzichte van het bruto binnenlands product (bbp), maar als de inflatie weer daalt kan de schuld snel oplopen. "We zien dat besef ook wel doordringen in de politiek."

Voor loonstijgingen roept DNB al langer op tot voorzichtigheid, waarbij toenames tot 7 procent nog binnen de perken blijven. "Dergelijke verhogingen kunnen bedrijven uit de winst betalen", aldus Sleijpen, al geeft hij ook aan dat dit per sector kan verschillen.

Huizenprijzen dalen vanaf piek in 2022 in totaal met 10 procent

De huizenprijzen gaan ook volgend jaar nog omlaag, verwacht De Nederlandsche Bank (DNB). Maar in 2025 voorziet de centrale bank weer een kleine prijsstijging. Voor het zover is, zijn de prijzen dan wel 10 procent gedaald ten opzichte van de piek in de zomer van vorig jaar.

De dalende huizenprijzen hangen onder meer samen met de gestegen hypotheekrente. Vorig jaar gingen over het hele jaar genomen de huizenprijzen nog met 13,6 procent omhoog. Maar dit jaar is er een scherpe kentering met een daling van ruim 5 procent. Volgend jaar gaat daar nog eens ruim 4 procent vanaf, verwacht DNB.

Toch denkt DNB-econoom Olaf Sleijpen niet dat dit tot grote problemen gaat leiden. Zo is de werkloosheid bijzonder laag en hebben veel mensen de rente op hun hypotheek de afgelopen jaren voor langere tijd vastgezet toen die nog zeer laag was. Bovendien geldt voor starters al jaren dat ze geen aflossingsvrije hypotheek mogen afsluiten. "De situatie is op dit moment heel anders dan tijdens de financiële crisis."

LEES OOK: Nederlanders hebben meer zekerheid over baan en hoger inkomen, maar zijn niet gelukkiger geworden, blijkt uit een brede maatstaf van economische welvaart