• Verwachtte in het tweede kwartaal van dit jaar nog 70 procent van het Nederlandse kleinbedrijf de omzet te zullen zien dalen, in het vierde kwartaal denkt ongeveer een derde een omzetdaling te zullen zien
  • De meest optimistische sectoren zijn de bouw en transport, de horeca ziet de laatste maanden van 2020 het somberste in
  • Ondanks de positiviteit van de ondernemers, is het voor velen nog flink aanpoten.

Voor het Nederlandse kleinbedrijf lijken de zaken weer enigszins aan te trekken. Ondanks de aanhoudende coronacrisis verwacht ongeveer 40 procent van de ondernemers hun omzet in het vierde kwartaal weer te zien groeien.

Dat blijkt uit onderzoek van online financieringsplatform BridgeFund, onder 545 Nederlandse organisaties met maximaal vijftig medewerkers.

Het kleinbedrijf staat er dit kwartaal een stuk positiever in dan in het tweede kwartaal van dit jaar, toen nog zeventig procent van de ondervraagde ondernemingen verwachtte de omzet te zien dalen. Inmiddels rekent nog ongeveer een derde op een omzetdaling.

Dit zijn de verwachtingen van het Nederlandse kleinbedrijf voor het komende kwartaal:


Transport en bouw zijn optimistisch, maar de horeca ziet vierde kwartaal somber in

Infographic via BridgeFund
Infographic via BridgeFund

Het algemene beeld bij het kleinbedrijf over het slot van 2020 is positiever geworden, maar de vooruitzichten tussen de afzonderlijke branches verschillen sterk.

In de bouw en de food gerelateerde detailhandel verwacht bijna de helft van de ondernemers dat de zaken dit kwartaal zullen aantrekken en er meer omzet gedraaid zal worden. In de transportsector is het 50/50: de helft verwacht groei en de andere helft juist stagnatie of een daling.

De horeca ziet het van alle sectoren het meest somber in. Daar gaat ruim 60 procent uit van een verdere daling van de omzetdaling. “Wij zien dat veel ondernemers uit het kleinbedrijf er momenteel positiever instaan dan een aantal maanden geleden”, zegt Julian van de Steeg, CEO en medeoprichter van BridgeFund. “Dat neemt niet weg dat een groot gedeelte van hen nog steeds bezig is met overleven.”


Meer dan de helft van het kleinbedrijf vreest voor liquiditeitstekort

Infographic via BridgeFund
Infographic via BridgeFund

Ook het aantal bedrijven dat het komende halfjaar een liquiditeitstekort verwacht, is gedaald. Vreesde in het tweede kwartaal van 2020 80 procent voor een naderend liquiditeitstekort, op dit moment is dit 66 procent. Bij een op de vijf ondervraagden is er al sprake van een tekort en nog eens twintig procent verwacht binnen een maand tegen dit probleem aan te lopen.

Van alle sectoren hebben voornamelijk de groothandelaren en de transportsector te kampen met acute liquiditeitstekorten. Opvallend genoeg is de angst voor een toekomstig tekort aan liquide middelen het minst aanwezig onder horecaondernemers.


Ondanks het optimisme, ligt een mogelijk faillissement voor 20% nog steeds op de loer

Infographic via BridgeFund
Infographic via BridgeFund

Ongeveer een op de vijf ondernemers in het kleinbedrijf noemt de kans op een toekomstig faillissement: ‘mogelijk’. Vooral horecaondernemers zijn pessimistisch over het voortbestaan van hun onderneming, maar ook groothandelaren hebben het momenteel lastig; maar liefst zeven procent van hen stelt dat een faillissement in de nabije toekomst onvermijdelijk is. 

Ondanks het verbeterde sentiment is het kleinbedrijf dus nog niet uit de brand. Van de Steeg: “Ondernemers weten inmiddels beter wat ze kunnen verwachten. Velen van hen hebben manieren gevonden om de omzet op peil te houden. Voor anderen geven de steun-maatregelen vanuit de overheid vertrouwen, al is iedereen zich ervan bewust dat die slechts een bepaalde houdbaarheidsdatum kennen."

LEES OOK: Coronacrisis raakt overnamemarkt voor MKB-bedrijven hard – maar in ‘winnende sectoren’ stijgen overnameprijzen juist