Ondernemers vonden afgelopen jaar vaker buiten de bank om financiering voor hun bedrijfsactiviteiten, bijvoorbeeld door leasing of crowdfunding. Bedrijven wisten afgerond 3,9 miljard euro klaar te spelen bij financiers, een stijging van 21 procent ten opzichte van 2021.

Dat meldt de Stichting MKB Financiering in zijn jaarlijks onderzoek over dit thema. Ruim 55.000 bedrijven maakten afgelopen jaar gebruik van financiering die buiten de bank omging. In totaal werden één op de vijf financieringen tot 250.000 euro buiten de bank om gefinancierd.

Leasing populairst onder bedrijven

Het meeste kapitaal, zo’n 1,3 miljard euro, werd afgelopen jaar gefinancierd via leasingconstructies. Hierbij levert een bedrijf middelen, zoals een auto of een koffiezetautomaat, in bruikleen aan een ander concern. Laatstgenoemde partij betaalt een maandelijks bedrag voor het gebruik.

Een voorbeeld van een leasebedrijf – maar dan voor de consumentenmarkt – is Swapfiets, dat consumenten fietsen en bijbehorende onderhoudsdiensten levert tegen een vast maandbedrag.

Hieronder staan alle gebruikte vormen van financiering in 2022 en 2021, op basis van het onderzoek van Stichting MKB Financiering.

Crowdfunding populairder in 2022

Terwijl het in totaal gefinancierde bedrag in leasinggelden afgelopen jaar met 7 procent afnam ten opzichte van 2021, nam het aantal in crowdfunding gestoken euro's juist met ruim 30 procent toe. 866 miljoen euro vloeide afgelopen jaar toe naar crowdfunding. Hierbij steken bedrijven of particulieren geld in projecten van andere bedrijven, soms tegen een rentetarief.

Ook de markt voor vastgoedfinancieringen zat in de lift. Hierbij financieren gespecialiseerde ondernemingen de aankoop van vastgoed voor andere bedrijven voor. Het geïnvesteerde bedrag aan vastgoedfinancieringen steeg afgelopen jaar met ruim 50 procent en kwam uit op 613 miljoen euro.

Stichting MKB Financiering (SFM) verkrijgt zijn inzichten op basis van data van verscheidene brancheorganisaties en onderzoeksbureaus. Ook haalt de stichting zelf data uit de markt, van bedrijven die vrijwillig mee willen doen. Omdat vermoedelijk niet alle financiers hun data hebben doorgegeven, is het aannemelijk dat het totaal geïnvesteerde bedrag van non-bancaire financiering in 2022 in werkelijkheid hoger ligt.

Dat de markt voor non-bancaire financieringen voor mkb-bedrijven afgelopen jaar in de lift zat, is opvallend. Nederlandse startups haalden bijvoorbeeld de helft minder groeikapitaal op bij financiers dan in 2021. In de startupwereld lijdt men onder de hoge rentetarieven en de verslechterde economische omstandigheden. Investeerders houden hierdoor binnen deze branche eerder de hand op de knip.

LEES OOK: Nederlandse startups halen bijna een derde minder groeigeld op in het eerste kwartaal van 2023