• Kleine mkb-bedrijven met vier of minder werknemers lopen het grootste risico om schulden niet te kunnen betalen en failliet te gaan.
  • De kans op ernstige betalingsproblemen is naarmate de coronapandemie aanhoudt vooral groot in de horeca, de reisbranche en de kunst- en cultuursector.
  • Bij eenmanszaken is de kans het allergrootst dat ze uiteindelijk failliet gaan of ervoor kiezen hun zaak vrijwillig te sluiten, terwijl de vooruitzichten voor grotere mkb-bedrijven juist zijn verbeterd.

Mkb-bedrijven krijgen het steeds zwaarder naarmate de coronacrisis aanhoudt. Uit onderzoek van financieel adviesbureau Experian blijkt dat kleine bedrijven met maximaal vier werknemers het grootste risico lopen op schuldenproblematiek en een faillissement.

Aangezien die kleine ondernemingen 93 procent vormen van alle bedrijven in Nederland, spelen ze een belangrijke rol in de economie en moeten kredietverstrekkers volgens Experian beter kijken naar de risico’s.

“De kleinste bedrijven zijn het kwetsbaarst voor onvoorspelbare sluitingen en hebben minder financiële mogelijkheden”, zegt consultant Herman Peeters van Experian Nederland. “Dat betekent dat sommigen overgaan tot vrijwillige ontbinding of personeel ontslaan om in deze tijden de cashflow te ondersteunen.”

Ook volgens de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, zijn “mkb-bedrijven oververtegenwoordigd in de sectoren die het zwaarst door de crisis zijn getroffen”. De OESO beschouwt het mkb als de belangrijkste groep bedrijven binnen de Europese Unie.

Stijging faillissementen verwacht

Peeters voorziet in de loop van 2021 ook een stijging van het aantal faillissementen, zeker als de overheidssteun zoals verwacht wordt afgebouwd.

Volgens Experian ligt het lagere aantal faillissementen in de coronacrisis tot nu toe mogelijk aan het aantal vrijwillige bedrijfsopheffingen, dat relatief hoog ligt sinds de uitbraak van de pandemie.

Eenmanszaken lopen de allergrootste risico’s op betalingsproblemen, terwijl de vooruitzichten voor middelgrote mkb-bedrijven van 5 tot 50 werknemers en grote mkb-bedrijven met 50 werknemers en meer juist zijn verbeterd.

De kredietrisico’s zijn het grootst bij mkb-bedrijven in de reisbranche, stelt Experian. De reissector zal er naar verwachting het langst over doen om te herstellen van de coronacrisis. Dat blijft ook onvoorspelbaar, omdat landen in en uit diverse stadia van lockdown gaan, waardoor reizen wordt beperkt.

Het percentage aan bedrijven dat schulden niet kan betalen, zal de komende tijd ook toenemen in de horeca, de kunst- en cultuursector en de financiële dienstverlening

Peeters adviseert kredietverstrekkers dan ook de ontwikkelingen goed in de gaten te houden. “Voor financiële instellingen die leningen verstrekken aan het mkb is het belangrijk om de klantenportefeuille goed te monitoren en te beoordelen op deze risico’s.”

Lees meer over de coronacrisis:

Lees ook op Business Insider