Het werkloosheidscijfer daalde de afgelopen maand opnieuw: 3,5 procent van de beroepsbevolking is werkloos.

Dat zegt overigens niet direct iets over hoeveel mensen er zonder baan zitten; mensen die niet actief zoeken, worden niet tot de werklozen gerekend.

Het aantal WW-uitkeringen is ruim 1 procent afgenomen ten opzichte van februari.

De Nederlandse werkloosheid daalde in maart ten opzichte van februari, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In totaal was 3,5 procent van de beroepsbevolking werkloos. Ook het aantal WW-uitkeringen daalde licht.

Bij de dalende werkloosheidscijfers moet wel een kanttekening worden gemaakt. Door de coronasteun van de overheid zijn er al langer weinig werklozen, maar de laatste tijd zien we nog een andere redenen waarom het werkloosheidspercentage daalt. Er gaan simpelweg minder mensen nog op zoek naar werk.

Mensen die niet actief op zoek zijn naar een baan, worden niet tot de werklozen gerekend. De groep mensen die het nu even voor gezien houdt, drukt het werkloosheidscijfer dus, terwijl ook zij geen baan hebben.

Alles bij elkaar hadden 4,1 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,8 miljoen mensen die niet recent naar werk hebben gezocht of hiervoor niet beschikbaar waren. Hun aantal is in de laatste drie maanden met gemiddeld 6.000 per maand gestegen.

Lees ook op Business Insider

Aantal WW-uitkeringen wel fors hoger dan vorig jaar

Uitkeringsinstantie UWV verstrekte eind maart 282.000 WW-uitkeringen. Het aantal uitkeringen is daarmee ruim 1 procent afgenomen ten opzichte van februari. In vergelijking met een jaar geleden ligt het aantal uitkeringen nog wel bijna 13 procent hoger.

Eind maart 2020, kort na het begin van de coronacrisis, ging het nog om 250.000 WW-uitkeringen.

Vooral bij de jongeren nam het aantal WW-uitkering vorige maand af. Wanneer wordt gekeken naar sectoren daalde het aantal uitkeringen het meest in de landbouw.

Ook het aantal uitkeringen in de horeca en catering nam bovengemiddeld af, maar de hoeveelheid uitkeringen was hier nog wel bijna twee keer zo hoog als een jaar geleden. In de schoonmaaksector, de detailhandel en de voeding- en genotmiddelenindustrie liep het aantal WW-uitkeringen juist wat op.

Lees over werkgelegenheid ook: