Financieringsplatform NLInvesteert denkt dat de behoefte aan leningen die niet van banken komen het komend jaar zal toenemen bij mkb-bedrijven. “We zien signalen voor een zware recessie”, zegt directeur Dirkjan Takke. Als ondernemers dan bij de bank geen geld meer kunnen krijgen zullen ze proberen buiten de bank alsnog een kredietverstrekker te vinden.

“Alleen bedrijven die nadrukkelijk economische tegenwind incalculeren en zich aanpassen, hebben nog kans op financiering”, legt Takke uit. Hij verwacht dat het platform te midden van alle economische tegenwind verder kan groeien. “Banken trekken zich in deze lastige tijden nog verder terug”, aldus de directeur.

Dat laatste hoeft volgens hem niet te betekenen dat ondernemers helemaal niet meer op geld van de banken hoeven te rekenen. “Door het toevoegen van risicodragend kapitaal proberen wij banken te bewegen toch mee te doen. Dat is belangrijk omdat bancair geld ondanks de oplopende rente, nog steeds het goedkoopste geld is.”

NLInvesteert bestaat sinds 2015 en zegt afgelopen kwartaal 50 miljoen euro aan mkb-ondernemers te hebben verstrekt. Daarvan was bijna 30 miljoen euro afkomstig van private geldschieters. In totaal heeft NLInvesteert nu bemiddeld voor circa 650 miljoen euro aan financiering.

Ondernemers in het MKB zoeken vaker alternatieve financiering buiten de bank

Ondernemers hebben in 2021 vaker een alternatieve financiering buiten de bank om gevonden, zo bleek afgelopen juli uit het onderzoek non-bancaire financiering 2021 van Stichting MKB Financiering.

In totaal werd afgelopen jaar 3,1 miljard euro verstrekt aan 42.000 bedrijven, een groei van 32 procent ten opzichte van het jaar ervoor.

Onder de alternatieve opties buiten de bank vallen onder meer financieringen via crowdfunding, kredietunies, direct lending, MKB beurs, microfinanciering, private equity en familie en vrienden.

Daarnaast zijn er nog constructies waarbij de financiering is gekoppeld aan een onderpand, zoals bij lease, factoring en vastgoed.

In het onderzoek valt vooral de groei van financieringen met crowdfunding en vastgoedfinanciering op, een plus van respectievelijk 124 en 87 procent. Verder zijn alle sectoren binnen de non-bancaire financieringsmarkt tussen 2020 en 2021 gegroeid, op factoring en kredietunies na.

LEES OOK: Ondernemers lenen steeds vaker buiten de bank: grootste deel financiering zit onder €250.000, maar steeds meer grotere leningen