Ondernemers hebben in 2021 vaker een alternatieve financiering buiten de bank om gevonden. In totaal werd 3,1 miljard euro verstrekt aan 42.000 bedrijven, een groei van 32 procent ten opzichte van het jaar ervoor.

Dat blijkt uit het onderzoek non-bancaire financiering 2021 van Stichting MKB Financiering. Onder de alternatieve opties buiten de bank vallen onder meer financieringen via crowdfunding, kredietunies, direct lending, MKB beurs, microfinanciering, private equity en familie en vrienden.

Daarnaast zijn er nog constructies waarbij de financiering is gekoppeld aan een onderpand, zoals bij lease, factoring en vastgoed.

In het onderzoek valt vooral de groei van financieringen met crowdfunding en vastgoedfinanciering op, een plus van respectievelijk 124 en 87 procent. Verder zijn alle sectoren binnen de non-bancaire financieringsmarkt tussen 2020 en 2021 gegroeid, op factoring en kredietunies na, zo blijkt uit de onderstaande tabel.

Bron: Stichting MKB Financiering
Bron: Stichting MKB Financiering

Volgens Stichting MKB Financiering zijn het vooral kleine financieringen die worden verstrekt door non-bancaire financiers. Zij zijn gespecialiseerd in het (kleine) mkb. Het merendeel van de financieringen is ook lager dan 1 miljoen euro, maar de trend is wel dat de bedragen groter worden.

Als je kijkt naar de onderverdeling van de totale verstrekkingen van 3,1 miljard, dan gaat het voor iets meer dan de helft van dat bedrag (grofweg 1,7 miljard euro) om leningen en andere financiering van minder dan 250.000 euro. Maar het segment daar boven groeit wel hard.

Per categorie komt dit volgens het onderzoek neer op:

  • Financieringen < € 50k - 12% stijging naar € 643 mln
  • Financieringen € 50k-250k - 30% stijging naar €1.049 mln
  • Financieringen € 250k-1 mln - 38% stijging naar € 801 mln
  • Financieringen > €1 mln - 55% stijging naar € 641 mln

Het gemiddelde percentage aan wanbetalingen, waarbij de kredietnemer voorwaarden of betalingen niet nakomt, was afgelopen jaar 1,13 procent. Dit is gebaseerd op de eigen definitie van default die financiers hanteren. Het hoogste default-percentage dat werd genoemd was 4,7 procent, het laagste 0 procent.

LEES OOK: Startups hebben het zwaarder, maar dit Amsterdamse fintechbedrijf is miljarden waard door nieuwe investering