• Vanuit het Europees Parlement is er druk om het minimumloon in de lidstaten van de EU te verhogen.
  • Volgens Europarlementariër Agnes Jongerius van de PvdA zou Nederland het minimumloon moeten verhogen naar 14 euro.
  • Het kabinet Rutte IV mikt op een verhoging van het minimumloon met 7,5 procent de komende drie jaar, waarmee het minimumloon iets boven de 12 euro per uur zou uitkomen.
  • Lees ook: Loonkloof krimpt, maar vrouwen verdienen nog altijd 13% minder per uur dan mannen

EU-landen moeten voortaan nagaan of hun minimumloon niet achterblijft bij de gemiddelde lonen. Het minimum moet iedere twee jaar bij de tijd worden gebracht, hebben de EU-lidstaten en het Europees Parlement afgesproken.

De ‘fatsoensnorm’ waar hun principe-akkoord naar verwijst ligt een stuk hoger dan die in Nederland en veel andere landen.

EU-landen gaan zelf over de hoogte van het minimumloon en dat loopt nogal uiteen. Nu de stookkosten stijgen en de boodschappen duurder worden hebben ook veel werkenden moeite om rond te komen. Onder andere Nederland heeft een verhoging aangekondigd en Duitsland deed dat onlangs al.

Maar uit het principe-akkoord dat onderhandelaars van het Europees Parlement en van de regeringen van de EU-landen hebben bereikt, vloeit voort dat het nog een stuk hoger moet, zegt Europarlementariër Agnes Jongerius.

De PvdA'er vertegenwoordigde het parlement bij het overleg. Ze spreekt van "een duidelijk signaal dat we in Nederland moeten verhogen naar 14 euro", omdat het minimumloon minstens de helft van het gemiddelde brutoloon en 60 procent van het mediaan brutoloon zou moeten bedragen. Lidstaten zouden in het vervolg ook de koopkracht moeten meewegen.

Het akkoord versterkt volgens Jongerius ook de rol van werknemers bij cao-onderhandelingen. Nederland zou bijvoorbeeld een actieplan moeten opstellen om voor elkaar te krijgen dat er meer werknemers onder een cao gaan vallen.

Minimumloon gaat in Nederland met 7,5% omhoog

Het minimumloon gaat in Nederland een jaar eerder dan gepland al omhoog. Het kabinet wil in 2023 al beginnen met een stapsgewijze verhoging van in totaal 7,5 procent. De verhoging vindt plaats in drie stappen, zodat het minimumloon uiteindelijk in 2025 7,5 procent hoger moet liggen.

Per 1 juli 2022 zal het minimumloon van 21-plussers voor een werkweek van 36 uur uitkomen op 11,26 euro per uur. Tel je daar 7,5 procent bij op, dan komt het minimumloon op 12,10 euro per uur uit. Dat is dus nog duidelijk lager dan de 14 euro waarover PvdA-europarlementariër Jongerius het heeft.

LEES OOK: Stijging cao-lonen gaat in mei richting 4%: druk van hoge inflatie begint voelbaar te worden