Miljonair worden heeft nog altijd iets magisch. Maar door de voortschrijdende inflatie kun je ook met een miljoen steeds minder kopen. Dat maakt de ambitie om miljonair te worden in de loop van de tijd steeds minder hoog gegrepen.

Stel je hebt de ambitie om over dertig jaar miljonair te zijn, maar intussen bedraagt inflatie gemiddeld 2 procent per jaar. Als we dat terugrekenen, dan kun je over dertig jaar met één miljoen euro evenveel kopen als momenteel met 563.112 euro.

En wat als de inflatie op de langere termijn hoger uitvalt? Dat is niet ondenkbaar gezien de huidige inflatie van bijna 10 procent. Dan treedt het effect nog harder op.

Stel dat de gemiddelde inflatie over een periode van dertig jaar 3 procent per jaar is. Dan is één miljoen over dertig jaar evenveel waard als 424.346 euro op dit moment.

Miljonair worden in 30 jaar: dit moet je opzij zetten

Maar wat moet je opzij zetten om jezelf over dertig jaar en miljonair te kunnen noemen? Dat hangt af van wat je bijvoorbeeld maandelijks voor beleggen opzij kan zetten en het verwachte rendement. Ook maakt het uit of je al een startkapitaal hebt om te beleggen. 

Wij kijken naar twee voorbeelden om te laten zien hoeveel je opzij moet leggen om over dertig jaar een miljonair te worden. Hiervoor gebruiken we onze tool.

We maken de aanname dat je jaarlijks gemiddeld genomen een rendement van 7 procent kunt behalen op de lange termijn. Voor de eenvoud laten we hier de kosten van beleggen en fiscale aspecten buiten beschouwing.

Verder nemen het effect van de inflatie niet mee. Je belegt dus voor een nominale miljoen.

Stelt dat je begint zonder startkapitaal. Met een gemiddeld rendement van 7 procent per jaar moet je in dit geval maandelijks 873 euro per maand opzij zetten om over dertig jaar een miljonair te worden.

Maar wat als je start met 20.000 euro en dan maandelijks gaat beleggen? Als we nog steeds uitgaan van een rendement van 7 procent per jaar moet je in dit geval maandelijks 749 euro per maand opzij zetten om over dertig jaar een miljonair te worden.

Om binnen dertig jaar miljonair te zijn moet je dus best nog flinke bedragen opzij zetten. Heb je tien jaar langer geduld, dan kun je het opgebouwde vermogen langer laten renderen en het zogenoemde rente-op-rente effect beter zijn werk laten doen.

Als we in onze voorbeelden de tijdshorizon oprekken naar 40 jaar, dan moet je zonder startkapitaal maandelijks 415 euro opzij zetten en mét 20.000 euro startkapitaal is dat afgerond 300 euro per maand. Dat is een stuk behapbaarder.

Je kunt ook tegen jezelf zeggen dat je niet voor een nominale maar voor een waardevaste miljoen wilt gaan. In dat geval moet je veel meer opzij leggen maar dan heb je over dertig jaar ook meer te besteden.

LEES OOK: Dit zijn de 3 rijkste jonge, selfmade miljonairs van Nederland, volgens Quote