De presentatie van het ontwerp-klimaatakkoord gaat vrijdag door. Dat zegt Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, kort nadat de milieubewegingen afstand hebben genomen van het akkoord.

Nijpels vindt het heel jammer dat de milieuorganisaties dat besluit hebben genomen. ,,Maar de deur staat altijd open en de stoelen altijd klaar voor de milieubewegingen voor het hervatten van de onderhandelingen.”

Het is de bedoeling dat door de voorstellen in het klimaatakkoord de uitstoot van broeikasgassen in 2030 minimaal 49 procent minder is ten opzichte van 1990. ,,De voorstellen worden heel goed doorgerekend om te kijken of we inderdaad op die 49 procent uitkomen”, zegt Nijpels. ,,En als dat niet het geval blijkt te zijn, gaan de verschillende tafels opnieuw onderhandelen tot die 49 procent er wel ligt.”

Ontevredenheid over aanpak industrie

Vijf milieuorganisaties, vakbond FNV en een organisatie voor duurzaam ondernemen lieten donderdagmiddag weten niet te kunnen leven met het voorgestelde klimaatakkoord.

Ze zijn vooral ontevreden over de voorstellen voor de industrie. Het bedrijfsleven moet zwaarder worden aangepakt voor de vervuiling van het klimaat met het broeikasgas CO2, vinden ze.

De ontevredenen zijn Greenpeace, Milieudefensie, Natuur & Milieu, de Natuur en Milieufederaties, de Jonge Klimaatbeweging, MVO Nederland en de FNV. Zij onderhandelden sinds begin dit jaar met onder meer de overheid en het bedrijfsleven over maatregelen om de klimaatdoelen te halen en ,"zo de opwarming van de aarde tot 1,5 graden te beperken''.

"Als deze fundamentele punten niet worden opgelost, kunnen wij in 2019 niet onze handtekening zetten onder het uiteindelijke akkoord'', laten de organisaties weten. De bal ligt volgens hen "nu bij het kabinet''.

Klimaatwet wel aangenomen

Donderdag stemde een grote meerderheid van de Tweede Kamer juist in met de Klimaatwet. De wet, die wordt omschreven als uniek en historisch, legt vast dat de politiek moet streven naar een vermindering van broeikasgassen.

In het Klimaatakkoord maken allerlei partijen en betrokkenen uit de samenleving voorstellen doen hoe de komende decennia de uitstoot van CO2 moet worden teruggedrongen. De hoop is opwarming van de aarde en verandering van klimaat tegen te gaan.

Het plan voor de Klimaatwet komt van GroenLinks en PvdA uit 2015. De vier coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie sloten zich aan bij het wetsvoorstel van de twee linkse oppositiepartijen, en ook SP en 50PLUS. Zo'n brede meerderheid van acht partijen die een wet indient, is zeldzaam. "De Klimaatwet moet zekerheid geven aan burgers en bedrijven voor de lange termijn'', aldus Jesse Klaver van GroenLinks.

Het is de bedoeling dat de uitstoot van broeikasgassen in 2030 minimaal 49 procent minder is ten opzichte van 1990, en in 2050 zeker 95 procent. Aanvankelijk ging het om 55 procent voor 2030, 49 procent is het compromis met de coalitie, dat ook is vastgelegd in het regeerakkoord. Daarnaast moet over ruim dertig jaar de elektriciteitsproductie CO2-neutraal zijn.

De grootste oppositiepartij PVV verzette zich fel tegen de wet. "Een ramp voor Nederland, een drama voor de portemonnee van de Nederlanders. De kosten zullen gierend uit de klauwen lopen", aldus Kamerlid Alexander Kops. En Thierry Baudet van Forum voor Democratie vreest dat door de wet een "enorme armoede zal neerdalen'' over Nederland.

De Partij voor de Dieren daarentegen vindt de wet juist te vrijblijvend.

Lees ook: