Nederland stevent af op een enorme mestcrisis. Door veranderingen in de uitzonderingspositie van Nederlandse boeren in Europa, mogen Nederlandse boeren de komende jaren minder mest uitrijden over het land dan voorheen. Experts hebben berekend dat hierdoor acute problemen kunnen ontstaan, zo meldt het Financieele Dagblad vrijdag.

De afbouw van de uitzonderingspositie van Nederland zorgt voor een probleem met de omvang van 300.000 tankwagens met elk 35 ton mest voor de komende jaren, zo heeft mestcentrum NCM becijferd.

Per 1 januari 2024 worden de regels rond watervervuiling aangescherpt in Nederland. Dit betekent dat er met het oog op de waterkwaliteit minder mest mag worden uitgereden over het land. Volgens mestcentrum NCM dreigt een vervijfvoudiging van het Nederlandse mestoverschot.

Boeren zijn nu 20 euro tot 25 euro per ton kwijt, als ze overtollige mest aan derden moeten verkopen, zo stelt NCM-directeur Jan Roefs tegenover het FD. Maar dat kan zomaar het dubbele worden als de overschotten toenemen. “Dat wordt een kostenpost die veel boeren niet kunnen dragen.”

Rechtse meerderheid Tweede Kamer wil boeren tegemoetkomen in stikstofcrisis: vraag is of dat juridisch houdbaar is

In de Tweede Kamer vond donderdag een debat plaats over een ander groot probleem voor boeren: de stikstofcrisis.

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat de grens voor stikstofneerslag ruimer wordt, zodat meer projecten waarbij stikstof vrijkomt mogelijk worden. Volgens de indieners zou het juridische problemen met stikstof kunnen verlichten, maar het is nog onzeker of het ook zover komt: eerst moet aan een aantal strenge voorwaarden worden voldaan.

Nu gaat er al een streep door projecten waarbij jaarlijks 0,005 mol stikstof per hectare neerslaat, maar NSC, PVV, BBB, VVD en ChristenUnie willen die grens oprekken naar 1 mol. Een 'mol' is een scheikundige eenheid waarmee het gewicht van een aantal deeltjes wordt uitgedrukt.

De Raad van State moet zich wel eerst uitspreken over de aangepaste drempelwaarde, benadrukken de indieners. Ook vinden de fracties dat de totale stikstofuitstoot alsnog naar beneden moet. Die twee voorwaarden maken de nieuwe drempelwaarde onzeker.

Volgens indiener Harm Holman (NSC) zijn de natuureffecten van activiteiten met minder dan 1 mol stikstofneerslag niet nauwkeurig te bepalen. Door de strenge grens van 0,05 mol te hanteren, zou een vertekend beeld ontstaan, is de gedachte.

Andere partijen zijn kritisch op het voorstel. D66-Kamerlid Tjeerd de Groot waarschuwt voor opnieuw een juridisch "geitenpaadje". Ook zijn partijen sceptisch dat het voorstel nu wel slaagt: de politiek praat al jaren over het aanpassen van de grens en tot dusver lukte dat steeds niet.

Demissionair minister Christianne van der Wal (Stikstof) is bereid het voorstel uit te voeren, als het wordt aangenomen. Wel heeft zij "heel veel vraagtekens en zorgen" bij het plan. Zij wil dan ook eerst resultaten zien van de provincies, die hier ook onderzoek naar gaan doen. Ook benadrukt ze dat de Raad van State ermee akkoord moet gaan. De planning om het voorstel te behandelen, is aan de Raad zelf, benadrukt Van der Wal.

LEES OOK: Kleinere bouwbedrijven in de verdrukking doordat grote bouwbedrijven zich bij gebrek aan nieuwbouw storten op onderhoudsprojecten