• Kleine en middelgrote bouwbedrijven worden steeds vaker weggeconcurreerd door grote aannemers bij overheidsopdrachten voor infrastructuurprojecten.
  • Door het stikstofbeleid nemen grotere aannemers projecten aan onder de kostprijs zodat hun personeel en materieel niet stil komt te staan.
  • Uit een analyse van economen van ABN AMRO blijkt dat door de verschuiving van aanleg naar onderhoud er steeds minder in duurzaamheid en circulariteit geïnvesteerd kan worden.
  • Lees ook: Zo presteren 13 sectoren in de economie naar verwachting in 2024: forse krimp in bouw, maar groei in de IT-sector

Kleine en middelgrote bouwbedrijven worden steeds vaker weggeconcurreerd door grote aannemers bij overheidsopdrachten voor infrastructuurprojecten. Dat is mede het gevolg van het stikstofbeleid, waardoor er de komende jaren geen nieuwe projecten voor de aanleg van infrastructuur worden opgestart, staat in een rapport van ABN AMRO.

ABN-Amro

Hierdoor nemen grotere aannemers projecten aan onder de kostprijs om te zorgen dat hun personeel en materieel niet stil komt te staan.

Volgens de sectoreconomen van de bank komen kleinere bouwbedrijven ook in de verdrukking op het vlak van het onderhouden van bestaande infrastructuur. Door het uitblijven van grote nieuwbouwwerken gaan grote aannemers zich nu meer richten op klein onderhoud en particulier werk. Dit werk werd oorspronkelijk door de kleinere bouwers gedaan.

"Kleine tot middelgrote infrabedrijven kunnen steeds minder vaak meedingen naar onderhoudsprojecten. Die projecten worden groter en dit zorgt voor verdrukking van het mkb op de markt voor infraprojecten", stellen de economen vast. Zij geven ook aan dat door de verschuiving van aanleg naar onderhoud, het tekort aan budgetten en de prijsdruk er steeds minder in duurzaamheid en circulariteit geïnvesteerd kan worden.

ABN-Amro

Om te voorkomen dat alleen grote bedrijven voor grotere en meer complexe projecten in aanmerking komen, moeten de aanbestedingsprocessen volgens de economen versimpeld worden. Daarnaast zouden er onder meer duidelijke duurzaamheidseisen moeten worden meegenomen in aanbestedingen.

LEES OOK•: In bouwsector ontstond ‘rampzalig misverstand’ over vraag naar woningen, zegt emeritus hoogleraar