• Vorig jaar werden 247 agrarische bedrijven verkocht, tegen 341 in het jaar ervoor, zo meldt de NVM.
  • De makelaarsvereniging schrijft de daling toe aan “de onzekere situatie rondom het stikstofdossier en daarmee het perspectief voor de agrarische sector”.
  • Ook melkveehouderijen zijn minder in trek. Wel gingen ze vorig jaar voor een recordbedrag van gemiddeld 3,26 miljoen euro van de hand.
  • Lees ook: Schaalvergroting bij melkveebedrijven zet door: minder bedrijven en ongeveer evenveel koeien

Steeds minder boerderijen wisselen van eigenaar. Vorig jaar werden 247 agrarische bedrijven verkocht, tegen 341 in het jaar ervoor. Makelaarsvereniging NVM schrijft dat toe aan “de onzekere situatie rondom het stikstofdossier en daarmee het perspectief voor de agrarische sector”.

Het aantal verkochte melkveehouderijen daalde van 74 naar 59. Die bedrijven leverden de verkopers wel meer op. Ze gingen voor een gemiddelde prijs van 3,26 miljoen euro van de hand, het hoogste verkoopbedrag ooit. Vergeleken met 2021 is de prijs met 4 procent gestegen.

Bron: NVM jaarbeeld agrarisch 2022
Bron: NVM jaarbeeld agrarisch 2022

De melkveehouderijen zijn gekocht “met als doel stikstofruimte aan te kopen voor een natuurvergunning”, aldus de NVM. Ook de stijgende melkprijzen drijven het bedrag op.

De NVM pleit voor een herinrichting van de landbouw en een oplossing rond stikstof. "Het is onvermijdelijk dat we de beperkte ruimte in Nederland opnieuw moeten verdelen om een betere balans te vinden tussen wonen, werken, natuur, energie en landschap."

Landbouwgrond levert steeds meer op. Die kost nu zo'n 75.000 euro per hectare, ruim 11 procent meer dan in 2021. De waarde van akkerbouwgrond klom met 14 procent en de prijs van grasland is met 6,9 procent gestegen.

De markt voor woningen op het platteland is iets afgekoeld. De gemiddelde prijs daalde met 90.000 euro naar ongeveer 650.000 euro. De NVM noemt dat "een correctie op de extreme prijsstijgingen van 2021". Het aantal aangeboden landelijk gelegen woningen verdubbelde bijna, naar 2250.

LEES OOK: Diederik Samsom adviseerde Nederland namens de Europese Commissie om boeren verplicht uit te kopen