• Diederik Samsom heeft namens de Europese Commissie geadviseerd om boeren verplicht te laten uitkopen als middel om de stikstofuitstoot terug te brengen.
  • Minister Christianne van der Wal van Stikstof wil dit als laatste middel inzetten.
  • De partij BBB, die fors heeft gewonnen bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten, is sterk gekant tegen de verplichte uitkoop van boeren.
  • Lees ook: Schaalvergroting bij melkveebedrijven zet door: minder bedrijven en ongeveer evenveel koeien

In het heikele dossier voor de reductie van de stikstofuitstoot wil het kabinet Rutte IV de mogelijkheid inbouwen om boeren verplicht uit te kopen, als vrijwillige uitkoop onvoldoende helpt om de stikstofdoelen te halen.

Uit documenten die de NOS en onderzoeksplatform Follow The Money hebben ingezien, blijkt dat Diederik Samsom hier namens de Europese Commissie voor heeft gepleit.

Samsom is voormalig leider van de PvdA en werkt sinds enkele jaren als kabinetschef van eurocommissaris Frans Timmermans, die gaat over de Europese ‘Green Deal’.

Door de overwinning van de partij BBB bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Eerste Kamer wordt het stikstofdossier een stuk complexer. Het kabinet kan in theorie met hulp van de PvdA, GroenLinks en de Partij voor de Dieren een meerderheid in de Eerste Kamer realiseren om de stikstofwetgeving door te zetten.

BBB wil geen verplichte uitkoop boeren

Als BBB echter in de Provinciale Staten op grote schaal in het bestuur terecht komt, kan dat de uitvoering van het stikstofbeleid door de provincies lastig maken. De partij van Caroline van der Plas is immers tegen de verplichte uitkoop van boeren.

De Europese Commissie dringt echter niet aan op verplichte uitkoop van Nederlandse boeren om uit de stikstofcrisis te komen, zegt vicevoorzitter Frans Timmermans in een reactie op berichtgeving van de NOS en onderzoeksplatform Follow the Money, zo meldt persbureau ANP.

Volgens Timmermans, die in de Europese Commissie verantwoordelijk is voor het Europese klimaatbeleid, heeft de Commissie Nederland wel gewezen op "de gevolgen van mogelijke beleidskeuzen in relatie tot Europese wet- en regelgeving. Het is geheel aan Nederland voor welke oplossing wordt gekozen."

Minister Christianne van der Wal van Stikstof heeft verplichte uitkoop als laatste optie ingebouwd, maar Samsom ziet dit eerder als een noodzakelijk middel om de stikstofcrisis op te lossen, blijkt uit de documenten die de NOS en Follow The Money hebben ingezien.

Formeel heeft de Europese Commissie geen zeggenschap over de precieze invulling van het stikstofbeleid door lidstaten. Aan de andere kant zijn landen wel gebonden aan Europese afspraken over stikstofreductie. Daar zijn door milieuorganisaties ook rechtszaken over gevoerd.

LEES OOK: Uniek meetexperiment met stikstof kan licht werpen op effect omgang met mest