• Het kabinet wil een nieuwe rechtsvorm introduceren voor ondernemers met een maatschappelijke missie.
  • De sociale ondernemers moeten in plaats van een winstdoelstelling primair een maatschappelijk doel hebben en ook aan vier andere voorwaarden voldoen.
  • De nieuwe rechtsvorm moet in één klap duidelijk maken wat de status is van dergelijke ondernemingen, die geen echte commerciële bv zijn maar ook geen stichting.

Het kabinet wil een nieuwe rechtsvorm introduceren voor ondernemers met een maatschappelijke missie. Met de rechtsvorm bvm (besloten vennootschap maatschappelijk) kunnen sociale ondernemingen zoals bijvoorbeeld Fairphone, Tony’s Chocolonely, Kromkommer en Willem&Drees in één klap hun status duidelijk maken.

Als dergelijke ondernemingen als gewone bv opereren moeten ze bij het aangaan van leningen en aanbestedingen volgens het Advocatenblad steeds uitleggen waarom hun financiële rendement zo laag is, terwijl ze als ze kiezen voor de rechtsvorm stichting wel erg veel commerciële activiteiten ontwikkelen en op beperkingen stuiten bij het aantrekken van kapitaal.

Om als maatschappelijke bv te worden bestempeld moet er aan vijf eisen worden voldaan, schrijft staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken (CDA) aan de Tweede Kamer:

  1. Het bedrijf levert zijn product of dienst primair om bij te dragen aan een maatschappelijk doel dat is vastgelegd in de statuten in plaats van vanuit een winstdoelstelling.
  2. Een deel van de omzet wordt opnieuw geïnvesteerd in het bereiken van de maatschappelijke doelen en/of de verdeling van de winst en vermogen wordt beperkt om te zorgen dat het maatschappelijke doel voorgaat.
  3. De onderneming identificeert zijn relevante stakeholders en gaat daar minimaal een keer per jaar de dialoog mee aan.
  4. De bedrijven zijn transparant op hun website en andere openbare publicaties, zoals het jaarverslag, over de meest materiële gecreëerde maatschappelijke waarde.
  5. De sociale onderneming is onafhankelijk van overheden en andere entiteiten om een eigen strategie te kunnen nastreven.

Tweede Kamerlid Eppo Bruins van de ChristenUnie nam het initiatief voor het introduceren van deze nieuwe rechtsvorm. Hij vindt dat duidelijk te verkiezen boven een keurmerk, zei hij vorig jaar in het Advocatenblad.

"Een keurmerk vereist het opzetten van een organisatie die hier vorm aan geeft en de naleving controleert. Uit het oogpunt van de herkenbaarheid is de bvm, die immers bij de Kamer van Koophandel moet worden ingeschreven, toch meer effectief, mits de criteria maar helder zijn."

Staatssecretaris Keijzer laat de Kamer weten dat het kabinet ernaar streeft om voor het einde van het jaar een voorontwerp van de nieuwe wettelijke regeling ter consultatie te brengen op internet.

LEES OOK: Alleen bedrijven die méér doen dan winst maken, zullen overleven – het is tijd voor Better Capitalism