• Steeds meer bedrijven krijgen door dat hun waarde niet alleen draait om groei en winstmaximalisatie.
  • Op de lange termijn overleven bedrijven alleen als ze hun rol in de wereld serieus nemen – Business Insider noemt dat Better Capitalism.
  • Ondernemers moeten in hun bedrijfsvoering laten zien welke bijdrage ze leveren aan een beter milieu, een betere omgeving voor werknemers én een betere maatschappij.
  • Business Insider wil bedrijven ook prikkelen om transparant te zijn over hun initiatieven voor een betere wereld. Hoe concreter, hoe beter.

De weg naar succes volgt nooit een rechte lijn en zit vol met onverwachte tegenvallers. Daar kan de 25-jarige Nederlander Boyan Slat over meepraten. Hij is oprichter van de The Ocean Cleanup, een startup die een werkbare oplossing probeert te vinden voor het plastic afval dat onze oceanen verstopt en verstikt.

Of Slats plan gaat werken is onzeker. Maar dat hij actie onderneemt om een groot milieuprobleem aan te pakken verdient waardering.

Slat is niet de enige. Steeds meer bedrijven beseffen dat hun waarde niet alleen wordt bepaald door groei en winstmaximalisatie. Ondernemingen worden meer en meer beoordeeld op wat zij doen voor een betere, duurzamere wereld. Business Insider noemt dat Better Capitalism.

Better Capitalism: beter voor milieu, medewerkers en maatschappij

De boodschap van Better Capitalism is dat ondernemerschap verder reikt dan de relatie tussen private bedrijven en hun klanten. Ondernemers voorzien in tal van nuttige behoeften voor de maatschappij en zijn een belangrijke bron van innovatie. Dat daar een beloning tegenover mag staan in de vorm van winst, is niet meer dan redelijk.

Maar er is meer dan dat. Kapitalisme kan op de lange termijn alleen gedijen als de markt goed functioneert. Er zijn bijvoorbeeld regels nodig om te zorgen dat ondernemingen in een gelijk speelveld opereren.

Better Capitalism gaat nog een stap verder. Om te overleven op de langere termijn ontkomen bedrijven er niet aan hun rol in de wereld serieus te nemen. Anders verliezen ze hun license to operate.

Business Insider wil ondernemers en ondernemingen stimuleren een substantiële bijdrage te leveren aan een betere wereld; beter voor het milieu, beter voor medewerkers en beter voor de maatschappij. Wij willen bedrijven inspireren en stimuleren om hun middelen en talent optimaal te benutten om de wereld vooruit te helpen.

Van 'social enterprises' tot gewone ondernemers

Business Insider besteedt met het kernthema Better Capitalism aandacht aan bijzondere ondernemers die met een ‘social enterprise’ grote impact hebben, maar ook aan ‘gewone’ ondernemers en ondernemingen die op hun eigen manier het verschil maken.

Zo heeft softwarebedrijf Salesforce afgelopen jaar een inventieve manier gevonden om het personeel te motiveren én de maatschappij te helpen: elke werknemer krijgt zeven dagen per jaar om zich in te zetten voor een betere wereld, door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk te doen.

Tal van bedrijven zetten inmiddels stappen om duurzamer te ondernemen. Neem bijvoorbeeld het 150 jaar oude Brabantse familiebedrijf Havep dat bij de inkoop selecteert op duurzaam katoen voor de productie van werkkleding. Of de Utrechtse startup De Clique die afval ophaalt bij horecabedrijven en aflevert als grondstof voor andere ondernemers die er etherische oliën, schoonmaakmiddelen en diervoeding van maken.

Bedrijven prikkelen om transparant te zijn

Business Insider wil bedrijven ook prikkelen om transparant te zijn over hun initiatieven voor een betere wereld. Hoe concreter, hoe beter. Bedrijven moeten onderbouwen hoe ze bijdragen aan een duurzame omgeving, gemotiveerde medewerkers en een betere maatschappij.

Die boodschap mag minstens zo veel gewicht krijgen als de financiële resultaten.

Zou het niet mooi zijn als bedrijven bij de presentatie van de jaarverslag beginnen met hun sociale impact en positieve resultaten voor een betere wereld? Ingenieursbureau Arcadis doet dat al. Binnen nu en vijf jaar volgen hopelijk meer bedrijven dat voorbeeld.

Bekijk hier onze overzichtspagina voor Better Capitalism »