In 2024 hebben veel mensen hun loon zien stijgen als compensatie voor de hoge inflatie in de afgelopen twee jaar. Die extra euro’s kun je natuurlijk gebruiken om de hogere kosten voor levensonderhoud op te vangen. Maar mogelijk kun je het ‘extra’ inkomen missen om mee te sparen en/of te beleggen.

In 2022 en 2023 stegen de prijzen fors door de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis, waarop bedrijven de lonen opschroefden. In het vierde kwartaal van 2023 stegen de cao-lonen met bijna 7 procent, wat de grootste stijging was in veertig jaar tijd, bleek uit cijfers van het CBS.  

Stel dat je een loonsverhoging hebt gehad en dat extra geld op je rekening best kan missen, dan zou je het kunnen inzetten als appeltje voor de dorst. Business Insider ging na hoeveel je kan sparen en/of beleggen, als je het extra inkomen 20 jaar lang opzij zet en/of belegt.

Uiteraard moeten we dan wel eerst bepalen om hoeveel procent loonsverhoging het gaat en welk bedrag aan extra inkomen. Daarvoor gebruiken we dit artikel van Business Insider, waarin is berekend hoeveel er netto overblijft van een loonsverhoging van 5 procent over verschillende bruto jaarinkomens.  

Het gaat om lonen van 40.000 euro, 60.000 euro, 80.000 euro en 100.000 euro bruto op jaarbasis in 2023. Deze krijgen er in 2024 dus 5 procent bij. De onderstaande tabel toont hoeveel netto overblijft van de salarisverhoging.

Te zien is dat een bruto inkomen van 40.000 euro in 2023, er dit jaar bruto 2.000 euro bij krijgt bij een loonstijging van 5 procent. Netto is het bedrag aan extra inkomen enkele tientjes lager.

Naarmate het inkomen hoger is, blijft er steeds minder over van het bruto bedrag aan loonsverhoging. Dit heeft ermee te maken dat op het nettoloon zowel de belastingtarieven in box 1 van belang zijn, als een aantal zogenoemde heffingskortingen op de te betalen belasting.

Wil je daar meer over weten lees dan hier het hele artikel over bruto versus netto salarisverhoging.

Extra loon opzij zetten om vermogen op te bouwen: sparen of beleggen

De vraag is nu hoe je dat extra inkomen kunt laten groeien door te sparen en/of te beleggen. Om erachter te komen op welke bedragen je uit kan komen, gebruiken we deze tool van Berekenhet.nl.

Uitgangspunt is een alleenstaande die 20 jaar spaart en/of belegt met het extra salaris, en die belasting afdraagt in box 3 sparen en beleggen. We komen hier later op terug.

Nu is het zo dat beleggen risicovoller is, maar doorgaans meer opbrengt dan sparen. Daarom verschilt de hoogte van het rendement. We gaan uit van gemiddeld 3 procent per jaar aan rendement als je alleen spaart, 6 procent als je alleen belegt en 4 procent als je zowel spaart als belegt.

De onderstaande tabel toont het afgeronde bedrag aan netto extra inkomen per maand, en tot welk bedrag je komt als je dat extra inkomen 20 jaar lang maandelijks op een spaar- of beleggingsrekening zet.

Te zien is dat je met een modaal inkomen van 42.000 euro een halve ton kan sparen, als je het maandelijkse extra inkomen van 164 euro twintig jaar lang wegzet tegen gemiddeld 3 procent rente.

Kies je voor sparen én beleggen, dan ligt het eindkapitaal op ongeveer 60.000 euro. Als je maandelijks 164 euro alleen belegt tegen 6 procent rendement op jaarbasis, dan kun je op een eindkapitaal van zo'n 75.000 euro uitkomen.

Uiteraard lopen de bedragen op naarmate een hoger bedrag wordt ingelegd. Met deze uitkomst droom je misschien al over die luxe camper om mee door Europa te reizen, maar het is goed om rekening te houden met wat mitsen en maren.

De berekeningen zijn gebaseerd op gemiddelde rendementen, maar het is vooraf natuurlijk niet met zekerheid te zeggen hoe dat in werkelijkheid uitpakt. De opbouw kan dus hoger of lager uitvallen door schommelingen in de opbrengst.

Daarnaast is in deze berekening van het eindkapitaal de belasting in box 3 meegenomen. Wellicht is het goed om te weten dat er van 2023 tot en met 2026 een overgangsstelsel voor box 3 geldt.

In 2024 wordt het behaalde rendement belast met het belastingtarief van 36 procent. Het rendement wordt berekend met fictieve percentages voor sparen en beleggen van respectievelijk 1,03 (voorlopig percentage) en 6,04 procent.

De berekening is vrij complex. Wil je meer weten lees dan dit artikel over belasting in box 3 over 2023.

Vanaf 2027 geldt een nieuw stelsel voor belasting in box 3, waarbij het de bedoeling is dat belasting wordt geheven over het daadwerkelijke rendement en dus niet meer over fictieve percentages aan rendement. Ook door deze wijzigingen in het stelsel, kan het eindkapitaal afwijken van wat hier is berekend.

Bovendien hoeft het niet per se zo te zijn dat je te maken krijgt met box 3. Wellicht gebruik je het extra inkomen om te sparen voor de oude dag. Je kan belastingvrij vermogen opbouwen als je het geld in een fiscaal gefaciliteerde pensioenpot steekt, bijvoorbeeld met een lijfrenteverzekering of banksparen. Je moet het geld dan wel in een uitkeringsproduct stoppen, waarbij de toekomstige uitkeringen worden belast in box 1 van de inkomstenbelasting.

LEES OOK: Superspaarders gebruiken een eenvoudige aanpak om meer dan de helft van hun salaris opzij te zetten en financieel onafhankelijk te worden