De spaarrentes hebben al enige tijd de nullijn verlaten, maar een echte vetpot is het nog niet als je de spaarrente afzet tegen de inflatie en rekening houdt met belasting op spaargeld. De hoogste variabele spaarrente ligt op 2,5 procent.

Althans, als je naar de rentes van Nederlandse banken kijkt. Ga je de grens over, dan kun je waarschijnlijk een hogere rente op je spaargeld krijgen.

Het lijkt erop dat Nederlanders dat ook steeds meer in de gaten hebben, want ze stallen steeds meer geld op rekeningen in andere landen binnen de eurozone dan Nederland, meldde De Nederlandsche Bank (DNB). Eind september 2023 ging het om 10,5 miljard euro, bijna een verdubbeling ten opzichte van twee jaar eerder, toen 5,6 miljard euro over de grens, binnen de eurozone werd gestald.

Toch staat daarmee een relatief klein deel (1,8 procent) van het totale banktegoed (spaar- en betaalrekeningen) van Nederlandse huishoudens op een buitenlandse rekening binnen de eurozone. Ter vergelijking: in dezelfde periode groeide het tegoed bij Nederlandse banken met ruim 41 miljard euro naar bijna 567 miljard euro, aldus DNB.

In september 2023 stond het meeste Nederlandse spaargeld dat over de grens werd gestald in Duitsland, namelijk 2,3 miljard euro. Gevolgd door Spanje en Estland, beide goed voor 1,5 miljard euro aan Nederlandse spaartegoeden. Daarnaast was er een relatief hoge toename van Nederlands spaargeld in de Baltische staten, Italië en Griekenland.

Daarmee ontdekte DNB een trend: traditioneel zijn onze buurlanden Duitsland en België populair om spaargeld te stallen, maar inmiddels zijn landen waar een relatief hoge spaarrente wordt geboden in opkomst.

6 hoogste spaarrentes in Nederland en buitenland

Hoe verhouden die buitenlandse spaarrentes zich tot de Nederlandse spaarrentes?

Business Insider ging bij actuelerentestanden.nl na wat momenteel de hoogste Nederlandse en buitenlandse spaarrentes zijn. We checkten de rentes voor sparen zonder voorwaarden, waarbij een variabele rente geldt en waar je geld in principe vrij opneembaar is. En voor deposito's, waarbij de rente en je geld 1 jaar en 2 jaar vaststaat.

Bekijk in de drie tabellen hieronder de zes hoogste rentes in Nederland en het buitenland voor sparen zonder voorwaarden en deposito's van 1 en 2 jaar.

Bij Nederland gevestigde banken die onder het toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) vallen, is spaargeld tot een ton per rekeninghouder gedekt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel. Bij de buitenlandse banken hebben we vermeld onder welk depositogarantiestelsel ze vallen. Hier komen we bij punt acht op terug.

6 hoogste spaarrentes bij sparen zonder voorwaarden

We beginnen met de tabel met de zes hoogste rentes voor sparen zonder voorwaarden.

Te zien is dat de zes hoogste spaarrentes in het buitenland hoger liggen dan de Nederlandse rentes, gemiddeld gaat het om 1,2 procentpunt. Tussen de twee hoogste spaarrentes bij een in Nederland gevestigde bank en een buitenlandse bank is er een verschil van 1,5 procentpunt.

6 hoogste spaarrentes bij deposito's 1 jaar

Door naar de zes hoogste spaarrentes voor deposito's van 1 jaar.

Bij deposito's van 1 jaar liggen de buitenlandse rentes wederom hoger dan in Nederland, al is het verschil wel kleiner dan bij sparen zonder voorwaarden. Gemiddeld liggen de zes hoogste rentes in het buitenland 0,6 procentpunt hoger dan in Nederland, terwijl het verschil tussen de twee hoogste rentes bij een in Nederland gevestigde bank en een buitenlandse bank 0,35 procentpunt bedraagt.

Als je de twee tabellen vergelijkt, dan liggen de Nederlandse spaarrentes voor deposito's van 1 jaar hoger dan de Nederlandse rentes voor vrij opneembare rekeningen (sparen zonder voorwaarden). Doorgaans krijg je een hogere spaarrente naarmate je geld langer vastzet. Opvallend is dat dit momenteel niet geldt voor alle buitenlandse spaarrentes die we onder de loep namen.

Zet je geld vast voor 1 jaar tegen de hoogste rente in het buitenland, dan ontvang je 3,65 procent rente. Kies je voor vrij sparen bij een buitenlandse bank, dan kun je 4 procent rente ontvangen. Al moet je er dan wel rekening mee houden dat de rente binnen een relatief korte tijd kan worden gewijzigd, terwijl je bij een deposito in principe verzekerd bent van de rente voor een afgesproken periode.

6 hoogste spaarrentes deposito's 2 jaar

We gaan door naar de laatste tabel: de zes hoogste rentes voor deposito's van 2 jaar.

Het verschil tussen Nederlandse en buitenlandse spaarrentes voor deposito's van 2 jaar is iets kleiner dan bij deposito's voor 1 jaar. Gemiddeld gaat het om 0,5 procentpunt verschil tussen de zes hoogste spaarrentes in Nederland en het buitenland.

Tussen de twee hoogste rentes bij een in Nederland gevestigde bank en een buitenlandse bank bij deposito's voor 2 jaar is er 0,3 procentpunt verschil.

Opvallend is ook dat de hoogste spaarrentes voor deposito's van 2 jaar niet per se hoger liggen dan de deposito's voor 1 jaar. In Nederland kun je dezelfde rente van 3,3 procent ontvangen voor een deposito van 1 jaar als voor 2 jaar.

In het buitenland liggen de zes hoogste rentes voor deposito's van 2 jaar gemiddeld iets lager dan de buitenlandse rentes voor deposito's voor 1 jaar. De hoogste rente voor een 2-jarig deposito in het buitenland ligt ook iets lager dan de hoogste rente over de grens voor deposito's van 1 jaar.

Kortom: Het grootste rentevoordeel valt op dit moment te behalen bij 'vrij opneembare spaarrekeningen', maar die spaarrentes kunnen in principe elke dag worden aangepast.

Het verschil tussen de twee hoogste rentes in Nederland en het buitenland is 1,5 procentpunt. Bij deposito's van 1 en 2 jaar is dat respectievelijk 0,35 procentpunt 0,3 procentpunt.

8 punten om op te letten bij sparen in Nederland of het buitenland

Als je besluit geld op een spaarrekening te zetten, dan is er een aantal dingen waar je op moet letten. We noemen ze hieronder. Enkele punten zijn vooral van belang als je in het buitenland spaart.

1. Let op tot welk bedrag of bij welk saldo de rente geldt

De geadverteerde rente kan van toepassing zijn onder bepaalde voorwaarden.

Bij Trade Republic, waar je bij vrij sparen 4 procent rente ontvangt, geldt dit tot een bedrag van 50.000 euro. Boven 50.000 euro wordt geen rente vergoed. Bij Bigbank ontvangt je bijvoorbeeld rente tot een bedrag van 100.000 euro.

Of er wordt een staffel toegepast zoals bijvoorbeeld bij de vrij opneembare Oranje Spaarrekening van ING. Daar ontvang je bij een saldo tot 10.000 euro 1,5 procent rente en tussen de 10.000 euro en 1.000.000 euro 1,25 procent. Boven een miljoen euro ontvang je geen rente.

Het kan ook zijn dat er sprake is van een lagere basisrente en een hogere bonusrente, waarvoor je in aanmerking komt als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Je moet bijvoorbeeld een bepaald saldo hebben in een bepaalde periode.

2. Let op hoe vaak rente uitgekeerd wordt

Dit is van belang voor het rente-op-rente-effect. Bij uitbetaling van rente, wordt weer rente berekend over een hoger saldo, waardoor je weer meer rente ontvangt. Hoe vaker de bank rente uitkeert, hoe harder je spaargeld groeit. Het rendement op spaargeld bij een bank die maandelijks rente uitkeert, is dus hoger dan bij een bank die jaarlijks rente uitkeert.

Als bij een spaarproduct staat dat de nominale rente lager is dan de effectieve rente, dan komt dit doordat de bank vaker dan één keer per jaar rente uitkeert en de effectieve rente hoger uitpakt door het rente-op-rente-effect.

3. Let tot op tot wanneer de rente geldt (en tot welk bedrag)

Soms wordt geadverteerd met een aantrekkelijke rente die voor een bepaalde periode geldt, bijvoorbeeld een halfjaar. Daarna geldt een lagere rente. Mogelijk verandert ook het maximale bedrag waarover de rente geldt.

Open Bank dat onder het Spaanse depositogarantiestelsel valt, biedt nieuwe klanten in het eerste halfjaar bijvoorbeeld 3,65 procent rente op een vrij opneembare spaarrekening in het eerst halfjaar. Daarna zakt de rente naar 2,75 procent.

De 3,65 procent geldt voor een saldo tot en met 1 miljoen euro, over tegoeden daarboven ontvang je geen rente. De 2,75 procent rente geldt over een saldo tot en met 300.000 euro, voor tegoeden daarboven geldt 0 procent rente.

4. Let op minimale inleg en voorwaarden voor opname

Spaarrekeningen vereisen soms een minimale inleg. Dit is vooral van belang als je niet direct over je geld kan beschikken als je het eenmaal op een spaarrekening hebt gestort.

Dit is het geval bij deposito's, maar ook sommige 'vrij opneembare spaarrekeningen' hebben beperkende voorwaarden waarbij je een opname bijvoorbeeld 90 dagen vooruit moet plannen. In dit voorbeeld staat je geld dus ruim drie maanden vast.

Het kan ook zijn dat een saldo onder de minimale inleg niet rentegevend is.

5. Let op hoe vaak je mag/moet storten en eventuele maximale inleg

Bij sommige spaarrekeningen mag je niet tussentijds storten, maar bijvoorbeeld wel opnemen. De voorwaarden verschillen. Er zijn ook rekeningen waarbij je bijvoorbeeld maandelijks moet storten. Daarnaast kunnen er regels zijn voor de eerste storting en het maximale spaarbedrag.

Je eerste storting mag dan bijvoorbeeld niet hoger zijn dan een bepaald bedrag en er kan een limiet gelden op het totale spaarbedrag. Hiermee willen banken voorkomen dat je met een groot bedrag voor korte tijd laat staan om rente te pakken.

Bij de ene bank is het gewoon niet mogelijk om bijvoorbeeld meer in te leggen of vaker op te nemen dan de voorwaarden toestaan, terwijl de ander drempels opwerpt in de vorm van kosten bij opname, een lagere rente of geen rente boven een bepaald saldo.

6. Let op in welke valuta je spaart

Uiteraard geldt dit als je spaart in het buitenland, in een land waar betaald wordt met een andere valuta dan de euro. Wellicht is de rente hoger dan in Nederland, maar het omwisselen van euro's in een andere munt gaat gepaard met een koersrisico. Op het moment dat je geld opneemt is het maar de vraag hoeveel je euro's je terugkrijgt voor het bedrag dat je hebt gespaard in vreemde valuta. Dat hangt van de wisselkoers af.

En spaar je in een land met een vreemde valuta omdat je het geld daar gaat gebruiken, houd dan de inflatie in de gaten. Een hogere spaarrente betekent vaak ook een hogere inflatie, waardoor je minder met geld kan kopen.

7. Let op of het om een achtergesteld deposito gaat

Dit is van belang voor de verzekering van je geld. In veel gevallen wordt tot en met 100.000 euro of een vergelijkbaar bedrag in andere valuta gegarandeerd. We komen hier zo op terug.

Achtergestelde deposito's die ongeveer hetzelfde zijn als termijndeposito's maar dan met een hogere rente, vallen doorgaans niet onder het depositogarantiestelsel. Als de bank failliet gaat moet je als rekeninghouder aansluiten in de rij van schuldeisers. Het is dan maar de vraag of je (een deel) van je geld terugkrijgt.

Lees de informatie over een spaarproduct dus goed door, ongeacht in welk land je spaart. In Nederland zijn banken het verplicht te melden als een deposito niet onder het garantiestelsel valt.

Hiermee komen we op het laatste punt, dat vooral van belang is als je in het buitenland spaart:

8. Let op onder welk depositogarantiestelsel de bank valt

Als je geld bij een bank stalt is het goed om te weten wat ermee gebeurt als de bank failliet gaat. Spaar je binnen de Europese Unie, dan is er een vangnet in de vorm van depositogarantiestelsels.

In 2008, toen de financiële crisis losbrak, bleken veel Nederlandse spaarders, maar ook overheden als gemeenten, hun geld tegen een aantrekkelijke rente te hebben gestald bij het IJslandse Icesave.

Toen de bank failliet ging, kregen rekeninghouders in principe hun geld niet terug. Maar om ervoor te zorgen dat burgers hun vertrouwen in het systeem behielden, vergoedde de Nederlandse overheid een deel van de verdwenen tegoeden uit de schatkist.

Onder meer om een debacle à la Icesave te voorkomen en dat faillissementen van banken worden afgewenteld op de belastingbetaler, is binnen de Europese Unie afgesproken dat tegoeden van burgers beschermd worden met het depositogarantiestelsel.

Dit houdt in dat lidstaten een of meerdere fondsen aanhouden van waaruit tegoeden op bankrekeningen binnen de EU, in principe tot 100.000 euro worden vergoed. De fondsen worden gevuld door banken, zodat de belastingbetaler in principe niet opdraait voor een faillissement.

Nationale depositogarantiestelsels binnen de EU

Als je spaart in het buitenland binnen de EU, moet je er rekening mee houden dat bijvoorbeeld het Spaanse depositogarantiestelsel anders georganiseerd kan zijn dan het Nederlandse garantiestelsel. Maar op belangrijke punten komen de depositogarantiestelsels in de EU overeen:

  1. Vergoeding tot 100.000 euro per rekeninghouder, per bank.
  2. Vergoeding inclusief gegroeide, maar nog niet uitbetaalde rente.
  3. Tijdelijke dekking van hogere bedragen (temporary high balances)
  4. Wettelijke terugbetalingstermijn van 7 dagen.

1. De vergoeding van 100.000 geldt dus per rekeninghouder, per bank. Wil je een groter bedrag stallen, dan is het dus goed om dit over verschillende banken te spreiden. Hierbij moet je opletten dat de banken niet onder één bankvergunning vallen.

Stal je bijvoorbeeld 50.000 euro bij SNS en 100.000 euro bij ASN Bank, dan krijg je maar 100.000 euro vergoed omdat deze banken onder één bankvergunning van de Volksbank vallen. Let hier ook op als je over de grens spaart. In Nederland kun je in dit register van DNB opzoeken welke banken onder een vergunning vallen.

2. De vergoeding van niet uitbetaalde rente is een belangrijk punt, omdat het van de voorwaarden afhangt wanneer je de rente uitbetaald krijgt.

3. Het depositogarantiestelsel dekt een bepaalde periode een hoger bedrag dan 100.000 euro als er sprake is van een tijdelijk hoog tegoed naar aanleiding van een belangrijke gebeurtenis. Denk bijvoorbeeld aan de verkoop van een huis, erfenis na overlijden of een toegekende som geld bij een gerechtelijke uitspraak.

4. De terugbetalingstermijn van 7 dagen geldt sinds 1 januari 2024.

Wat valt wel en niet onder het depositogarantiestelsel

Wel: De garantie geldt doorgaans voor betaalrekeningen, spaarrekeningen en termijndeposito's waarbij je geld voor een afgesproken periode vaststaat tegen een vaste rente.

Niet: Zoals gezegd vallen achtergestelde deposito's niet onder het depositogarantiestelsel. Bij een faillissement van de bank moet je achteraan aansluiten in de rij van schuldeisers.

Aandelen en obligaties worden doorgaans ook niet gedekt door het garantiestelsel. In Nederland vallen ze onder het beleggingscompensatiestelsel.

Sparen buiten de EU en sparen in een land met andere valuta

Spaar je buiten de EU, dan kan het gegarandeerde bedrag in het depositogarantiestelsel van dat land hoger of lager zijn dan in de EU. Hoewel het stelsel vergelijkbaar kan zijn met dat van de EU.  

In het Britse stelsel wordt bijvoorbeeld 85.000 pond gegarandeerd, wat omgerekend euro's in de buurt komt van de Nederlandse garantie. In Noorwegen wordt maximaal 2 miljoen kroon gegarandeerd, omgerekend 174.000 euro. De deposit insurance in de Verenigde Staten dekt minstens 250.000 dollar per rekeninghouder, per aangesloten bank.

Spaar je in een land waar niet met de euro wordt betaald, dan moet je er rekening mee houden dat de vergoeding wordt uitbetaald in de nationale valuta, wat gepaard gaat met een koersrisico.

LEES OOK: Zo is je spaargeld veilig: wat je moet weten over het depositogarantiestelsel dat sparen tot €100.000 dekt