• De loonstijging bij cao’s in Nederland kent in november een behoorlijke uitschieter naar een groei van ruim 7 procent, dankzij het cao-akkoord bij IKEA.
  • Voor 2023 is van groot belang of de inflatie in Nederland gaat afvlakken.
  • De Oeso rekent erop dat de inflatie volgend jaar nog hoog blijft en dat lonen daardoor gemiddeld 5 procent zullen stijgen.
  • Lees ook: Recessie op komst? Voorlopig daalt werkloosheid weer een fractie

De hoge inflatie in Nederland geeft extra druk op werkgevers om lonen te verhogen. De vraag hierbij is of er een zogenoemde loon-prijsspiraal ontstaat. Vooralsnog stijgen de lonen veel minder sterk dan de inflatie, maar november is wel een bijzondere maand.

Nieuw afgesloten cao’s zorgen voor een plus van gemiddeld 7 procent bij de loonstijgingen in november, zo blijkt uit de voorlopige cijfers van de cao-kijker die werkgeversclub AWVN bijhoudt.

De gemiddelde loonstijging van ruim 7 procent in november is extreem, als je de ontwikkeling van de rest van het jaar bekijkt. Daar is een geleidelijke stijging van cao-lonen van iets minder dan 3 procent begin dit jaar tot iets meer dan 4 procent in de afgelopen maanden te zien.

De reden voor de afwijking in november is de enorme loonstijging bij IKEA Nederland, waar per 1 november dit jaar een gemiddelde loonstijging van 11 procent wordt doorgevoerd. Dit vertekent het onderliggende totaalbeeld, maar geeft aan de andere kant ook een interessant signaal.

Vrijdag werd bijvoorbeeld bekend dat de winkelmedewerkers van HEMA komend jaar vanaf januari een loonsverhoging van 10,5 procent tegemoet kunnen zien. Dit geldt voor vrijwel alle 8.500 medewerkers die onder de HEMA-cao vallen.

De overstap naar de cao retail non-food zorgt er ook voor dat de verschillen in beloning tussen personeel van eigen winkels en franchisewinkels verdwijnen. Die laatste winkels vielen al onder die sector-cao. Omdat nog wordt onderhandeld over een nieuwe cao retail non-food kan het zijn dat er nog verdere aanvullingen mogelijk zijn en komt er wellicht een overgangsregeling.

Eerder deze week bleek ook dat er bij spoorwegbedrijf ProRail een loonsverhoging van gemiddeld 9 procent aankomt per januari 2023.

Inflatie en loonstijging in 2023

Volgens het Centraal Planbureau (CPB) komt de inflatie in Nederland in 2022 uit op ongeveer 10 procent. Voor 2023 ziet het CPB een forse terugval van de inflatie naar minder dan 3 procent. Maar economen van bijvoorbeeld de Oeso verwachten dat de Nederlandse inflatie ook volgend jaar hoog blijft op bijna 9 procent.

De feitelijke ontwikkeling van de inflatie in 2023 zal van groot belang zijn voor de verdere ontwikkeling van de loongroei. Als de inflatie inderdaad relatief hoog blijft, zal de druk om lonen verder te verhogen alleen maar toenemen. De Oeso rekent wat dit betreft op een gemiddelde loonstijging van 5 procent komend jaar.

Interessant in dit verband is ook dat pensioenfondsen al flink lijken toe te geven aan de roep om ondersteuning van de koopkracht. Donderdag werd bekend dat het grootste pensioenfonds van Nederland, ambtenarenfonds ABP, de pensioenen in 2023 met bijna 12 procent verhoogt. Ook andere grote pensioenfondsen voeren forse verhogingen door.

LEES OOK: Pensioen hoger in 2023: dit doen 6 grote pensioenfondsen – ABP gaat voor plus van 12%