De loonkloof tussen mannen en vrouwen neemt steeds verder af, in het bedrijfsleven harder dan bij de overheid. Toch is er ook nog veel te verbeteren. Bij een eerlijker verdeling van betaald en onbetaald werk zouden huishoudens in Nederland er zo’n 1.000 euro op vooruit gaan.

Uit een economische simulatie in opdracht an ABN AMRO blijkt dat door een gelijke verdeling van arbeid tussen mannen en vrouwen vanaf 2010 het bruto binnenlands product met bijna 11 miljard euro per jaar zou zijn gestegen. Dat effect is zonder dat er in totaal meer uren gewerkt zouden worden.

Er is vooral nog veel winst te halen bij de verdeling van zorgtaken en huishoudelijke taken. Op dit moment verrichten vrouwen meer onbetaald werk dan mannen. In een gelijke situatie zouden vrouwen ruim een kwart meer betaalde arbeid verrichten.

In een gendergelijke situatie stijgt het inkomen per persoon met gemiddeld 881 euro per jaar, stelt ABN AMRO. Een huishouden zou er 1.000 euro per jaar op vooruit gaan. In zo’n situatie zouden mannen ruim 17 procent minder betaald werk doen.

Rapport Gendergelijk Nederland (2021) - SEO Economisch Onderzoek iov ABN AMRO
Rapport Gendergelijk Nederland (2021) - SEO Economisch Onderzoek iov ABN AMRO

Chantal Korteweg is directeur Inclusive Banking bij ABN AMRO en zegt hierover, "Deze vorm van ongelijkheid kost ons als maatschappij nu geld. Niemand hoeft meer uren te gaan werken, het werk wordt alleen anders verdeeld. Juist dat levert Nederland meer op."

Vanaf het moment dat stellen kinderen krijgen, schiet de scheefgroei door. Vrouwen hebben dan vaak een lager inkomen omdat ze minder uren werken, maar de neveneffecten beginnen dan ook op te lopen.

Er ontstaat door het lagere aantal gewerkte uren een scheefgroei in arbeidsverleden en doorgroeimogelijkheden.

[activecampaign form=20]

Meer over de arbeidsmarkt? Lees ook: