De loonkloof tussen Nederlandse vrouwen en mannen is groter naarmate hun opleidingsniveau hoger is.

Werkende vrouwen verdienen met gemiddeld 33.750 euro per jaar ruim 5.000 euro minder dan hun mannelijke collega’s, maar het salarisverschil voor vrouwen met een wo-diploma kan oplopen tot 12.000 euro.

Dat blijkt uit het Nationaal Salaris Onderzoek 2019 van Intermediair. In de juridische sector en bij financiële instellingen is het salarisverschil tussen mannen en vrouwen het grootst.

Volgens marketeer Olga Kleinlooh van Intermediair profiteren vrouwen niet van de krapte op de arbeidsmarkt. “Bepaalde sectoren kampen met personeelstekorten, wat vaak een positieve ontwikkeling heeft op het salarisperspectief van sollicitanten. Maar dit zien we nauwelijks terug bij vrouwen.”

En daarmee snijden werkgevers zichzelf in de vingers, zegt Kleinlooh: “Om goede vrouwelijke werknemers aan je bedrijf te binden, zijn ongelijke lonen iets wat een werkgever zich vandaag de dag niet meer kan én mag permitteren.”

Uit het onderzoek blijkt ook dat Nederlanders een lichte voorkeur hebben voor een mannelijke leidinggevende. Twee op de drie ondervraagden maakt het niet uit, maar werkenden die wel een voorkeur hebben, geven aan liever een man als leidinggevende te hebben dan een vrouw. Vijf procent heeft liever een vrouwelijke manager en zestien procent liever een man.

Mannen bekleden ook nog steeds vaker een leidinggevende functie dan vrouwen (35 procent om 22 procent). Volgens hoogleraar psychologie Jaap van Muijen aan Nyenrode Business Universiteit is daar wel een oplossing voor.

"Om meer vrouwen aan de top te krijgen, en meer gelijkwaardigheid te creëren, moeten organisaties meer vrouwen in het middenmanagement aanstellen", zegt hij. "Uit ons onderzoek is namelijk gebleken dat bij Nederlanders die momenteel een vrouwelijke leidinggevende hebben, de voorkeur voor een vrouwelijke manager ook toeneemt."

Ontevredenheid over salaris

Ruim een kwart van alle werknemers is ontevreden tot zeer ontevreden over hun huidige salaris. Op dit moment is bijna een kwart van alle Nederlanders op zoek naar een nieuwe baan en ze noemen daarbij het vaakst een hoger loon als belangrijke reden (36 procent).

Andere redenen zijn een zoektocht naar uitdagender werk (23 procent), meer mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling (21 procent), betere secundaire arbeidsvoorwaarden (20 procent) en een kortere reistijd (16 procent).

Volgens Van Muijen is er daarbij weinig verschil tussen mannen en vrouwen. "Het is opvallend dat mannen ook meer voor persoonlijke ontwikkeling gaan", zegt hij. "Dat is een verschuiving ten opzichte van voorgaande jaren. Daaruit bleek dat mannen vooral salaris wilden inleveren voor een betere leaseauto. Ook mannen zijn zich ervan bewust dat baanzekerheid alleen verkregen kan worden als je je blijft ontwikkelen."

Lees meer over salarissen in Nederland: