• Centrale banken in Europa en de VS willen de beleidsrente nog steeds verlagen dit jaar, maar hebben die stap wat verder vooruitgeschoven.
  • In de eurozone kunnen sommige landen een renteverlaging beter gebruiken dan andere.
  • Valutahandelaar Damian Bakker van Ebury legt uit welke gevolgen een lagere rente kan hebben voor de euro.

ANALYSE – Het lijkt er op alsof centrale banken de inflatie onder controle hebben. Zowel in de Verenigde Staten, als in het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie daalt de inflatie richting de gewenste doelstelling van 2 procent. De laatste maanden zien we echter dat de daling minder sterk is.

Dit heeft ertoe geleid dat de Europese Centrale Bank (ECB) en de Federal Reserve het besluit om de beleidsrente te verlagen voor zich uit hebben geschoven. Waar analisten er eind 2023 nog vanuit gingen dat dit in maart zou gebeuren, wordt nu zelfs rekening gehouden met juni of later.

Dit terwijl zeker de economie in de eurozone gebaat zou zijn bij een renteverlaging. Als er al sprake is van economische groei, dan is deze uiterst beperkt. De cijfers in Duitsland, de grootste economie van de Europese Unie, blijven tegenvallen.

Een lagere rente zou de druk op het Duitse bedrijfsleven kunnen verlichten; het wordt immers goedkoper om geld te lenen. De reden dat centrale banken huiverig zijn om te snel de rente te verlagen, is omdat ze willen voorkomen dat de economie meteen oververhit raakt. Dit zou namelijk meteen de inflatie weer kunnen opstuwen.

Een vergelijkbaar scenario vond plaats in de VS in de jaren 1970 van de vorige eeuw. Mede door hoge olieprijzen, was de inflatie erg hoog. Een te ruim monetair beleid van de Fed, om de stagnerende economie te stimuleren, pakte verkeerd uit. De inflatie bleef lange tijd heel erg hoog.

Deze periode staat de bestuurders van de Federal Reserve nog helder voor ogen, iets wat zij nu koste wat het kost willen voorkomen.

Uiteenlopende belangen in de eurozone: Klaas Knot vooral beducht voor opleving van de inflatie

Daarbij moet worden aangetekend dat de economie in de VS er nu een stuk beter voorstaat dan destijds. Dit in tegenstelling tot de situatie in de eurozone, waar in sommige landen een lagere rente best welkom zou zijn. Zeker wanneer je bedenkt dat het effect van een renteverlaging pas na een half jaar tot een jaar merkbaar is. En zoals het vaak is binnen de eurozone, zien we ook nu verschillen.

Het Nederlandse mkb en grootbedrijf kunnen een wat hogere rente goed verteren. Het is dan ook niet vreemd dat Klaas Knot, president van de Nederlandse Bank, zich als een havik opstelt en een renteverlaging van de ECB wil uitstellen tot de inflatie consistent in de buurt van de 2 procent zit.

In Zuid-Europa zien landen juist liever snel een einde aan de hogere rente, met name omdat dit ook betekent dat de rentelasten in verband met de relatief hoge staatsschuld oplopen.

Lagere rente en daling euro: verschil in impact voor bedrijven

Het bedrijfsleven staat over het algemeen positief tegenover lagere rentes. Dit maakt het voor bedrijven goedkoper om leningen aan te gaan voor investeringen die zich verder in de toekomst uitbetalen.

Een lagere rente betekent ook dat bedrijven die leningen gebruiken om hun voorraden te financieren, minder rente hoeven te betalen. Bedrijven kunnen grotere hoeveelheden voorraden aanhouden en hun klanten sneller beleveren. Dit is ook noodzakelijk, want consumenten zullen met een lagere rente minder gaan sparen en eerder geneigd zijn geld uit te geven.

Tegelijkertijd moet je als ondernemer beseffen dat nieuwe toetreders klaarstaan om een deel van je markt af te snoepen: als consumenten meer uitgeven, wordt de markt groter en neemt de aantrekkingskracht voor nieuwe partijen toe. Als mkb-bedrijf moet je met deze scenario’s rekening houden.

Er valt echter ook een kanttekening te maken bij een daling van de rente. De koers van de euro gaat bij een lagere rente namelijk ook omlaag ten opzichte van valuta van landen die de beleidsrente niet of pas later verlagen, zoals het Britse pond of de dollar.

Een goedkopere euro steunt de export, maar maakt importen duurder. Dat laatste kan aantikken, omdat veel internationale grondstoffen worden afgerekend in dollars.

De vraag is dus welke strategie je als onderneming moet hanteren nu een renteverlaging, op korte of langere termijn, aanstaande is. Er zijn immers veel variabelen waar je rekening mee moet houden.

Damian Bakker is valutahandelaar bij Ebury