• KPN spreekt tegen dat klanten in het verleden zijn afgeluisterd of dat Huawei klantgegevens heeft ontvreemd.
  • KPN reageert hiermee op een artikel in de Volkskrant dat een geheim intern rapport uit 2010 in handen heeft waaruit zou blijken dat Huawei vrije toegang had tot het netwerk van KPN.
  • Ook Huawei ontkent en wijst erop dat in de vijftien jaar dat het bedrijf in Nederland actief is het nog nooit door overheidsinstanties is aangesproken op ongeautoriseerd handelen.

KPN zegt geen indicatie te hebben dat klanten in het verleden zijn afgeluisterd of dat Huawei klantgegevens heeft ontvreemd.

Volgens het telecombedrijf heeft geen enkele leverancier “ongeautoriseerde, ongecontroleerde en ongelimiteerde” toegang tot de netwerken en systemen.

KPN reageert hiermee op een artikel in de Volkskrant dat een geheim intern rapport uit 2010 in handen heeft, waaruit zou blijken dat het Chinese technologiebedrijf Huawei vrije toegang had tot het mobiele netwerk van KPN. Huawei ontkent de aantijgingen met klem.

Volgens KPN is er “in alle jaren nooit geconstateerd dat er door Huawei klantgegevens zijn ontvreemd uit onze netwerken, dan wel onze klantsystemen, of dat er is afgeluisterd.”

"Als dat wel zo was geweest, hadden we de bevoegde autoriteiten en onze klanten hierover zeker geïnformeerd en maatregelen genomen richting de leverancier", staat in een reactie.

De risicoanalyse van Capgemini heeft er destijds wel toe geleid dat KPN een voorgenomen uitbesteding van het volledige onderhoud van zijn mobiele kernnetwerk niet heeft doorgezet.

"Ten aanzien van de geconstateerde risico’s uit de analyse in de desbetreffende systemen en processen is in 2010 een verbeterplan opgesteld en direct uitgevoerd."

KPN doet tot op de dag van vandaag dit onderhoud zelf, met ondersteuning van deskundigen van meerdere partijen. Volgens de telecomaanbieder gelden voor alle leveranciers, waaronder naast Huawei ook Ericsson en Nokia, dat zij moeten voldoen aan strikte veiligheidsrichtlijnen.

'Huawei kon premier Balkenende afluisteren'

De Volkskrant schrijft dat Huawei onbeperkt telefoongesprekken kon meeluisteren, waaronder die van ministers, de toenmalig minister-president Jan Peter Balkenende en Chinese dissidenten.

Huawei neemt in een reactie afstand van de in het artikel geschetste situatie. "Huawei-medewerkers hebben geen ongeautoriseerde toegang gehad tot het netwerk en de data van KPN, noch gegevens onttrokken aan dat netwerk", zo klinkt het.

Huawei werkte onder de "expliciete autorisatie" van KPN. Daarbij waren de Huawei-medewerkers tijdelijk in dienst van KPN.

"De personen waarnaar het Volkskrant-artikel verwijst, vielen naar ons inzicht in deze laatste categorie", aldus de onderneming. "De facto, werkten deze mensen dus voor KPN, wat de constateringen vanuit het rapport in een ander daglicht plaatst."

Verder wijst Huawei erop dat in de vijftien jaar dat het bedrijf in Nederland actief is, het nog nooit door overheidsinstanties is aangesproken op ongeautoriseerd handelen. "Dit terwijl het rapport kennelijk al meer dan tien jaar in het bezit is van de inlichtingendiensten", aldus Huawei.

Huawei zou nog steeds mobiele kern van KPN beheren

Tegenover de Volkskrant spreken diverse bronnen bij KPN de officiële verklaring van het bedrijf tegen. Deze medewerkers zeggen tegen de krant dat Huawei-medewerkers nog steeds beheerdersrechten hebben op het netwerk van KPN en dat sprake is van uitbesteding.

"Huawei-apparatuur werkt zo dat een deel van het beheer altijd bij Huawei moet zijn", stelt één van de bronnen.

Het Agentschap Telecom gaat bekijken of de huidige maatregelen van KPN voldoen aan alle eisen voor een veilig netwerk. Het agentschap houdt namens het ministerie van Economische Zaken toezicht op de Telecommunicatiewet.

Lees meer over Huawei: