Experts die zijn gepeild door onderzoekers van het het World Economic Forum zien voor de komende twee jaar drie grote risico’s voor de wereld: de koopkrachtcrisis die samenhangt met de hoge inflatie staat op de eerste plaats. De nummers twee en drie op de risicolijst zijn respectievelijk natuurrampen en economische conflicten zoals handelsoorlogen.

De kosten van levensonderhoud zijn wereldwijd snel gestegen nadat de prijzen voor energie en voedsel vorig jaar omhoog schoten. Dat kwam vooral door de invasie van de grote olie- en gasproducent Rusland in landbouwland Oekraïne. Leveringsproblemen als gevolg van de coronapandemie hebben ook bijgedragen aan de sterk gestegen consumentenprijzen.

Het woensdag vrijgegeven rapport over grote risico’s voor de wereld gaat traditiegetrouw vooraf aan de jaarlijkse bijeenkomst van de mondiale politieke en zakelijke elite in het Zwitserse skioord Davos. Die conferentie vindt komende week plaats.

De top in de Zwitserse Alpen begint volgende week maandag en duurt tot en met vrijdag. Tientallen regeringsleiders en staatshoofden zullen deelnemen aan de top. Ook veel zakenmensen, topbestuurders uit het internationale bedrijfsleven, bankiers, academici en ministers zullen meedoen. In totaal worden meer dan 2.700 deelnemers verwacht.

Wereldrisico's: klimaat domineert komende tien jaar

Het lijstje voor de top 10 van grootste risico's voor de wereld in de komende twee jaar ziet er als volgt uit:

"Het risicolandschap op korte termijn wordt gedomineerd door energie, voedsel, schulden en rampen", zei Saadia Zahidi, algemeen directeur van het WEF. "Degenen die al het meest kwetsbaar zijn, lijden het meest, en het aantal kwetsbaren bereidt zich snel uit in rijke en arme landen."

Gevraagd naar de belangrijkste risico's voor de komende tien jaar, is er eigenlijk maar één dominant thema: klimaat.

De top vier van grootste risico's valt namelijk onder dit kopje. Het gaat dan respectievelijk om het 'mislukken van het beperken van klimaatverandering', het 'mislukken van aanpassing aan klimaatverandering', het optreden van 'natuurrampen en extreme weercondities' en het 'verlies aan biodiversiteit en de instorting van ecosystemen.'

Een vijfde risico, 'grootschalige onvrijwillige migratie', valt niet direct onder het thema klimaat, maar is daar uiteraard wel nauw mee verbonden, als delen van de wereld onleefbaar worden door klimaatverandering.

Het onderzoek hield rekening met de standpunten van meer dan 1200 wereldwijde risico-experts, beleidsmakers en toplieden uit het bedrijfsleven.

Het World Economic Forum roept wereldleiders op om "collectief en besluitvaardig te handelen, waarbij korte- en langetermijnvisies met elkaar in evenwicht worden gebracht".

Ook wordt gewezen op de noodzaak van samenwerking bij het versterken van financiële stabiliteit, economische ontwikkeling en investeringen in onderzoek, wetenschap, onderwijs en gezondheid.

De onderzoekers van het World Economic Forum waarschuwen dat de crises op korte termijn de inspanningen dreigen te ondermijnen om de risico's op langere termijn aan te pakken, zoals de klimaatverandering en het behoud van biodiversiteit.

LEES OOK: Hoe de heropening van China een probleem kan worden voor Europa: hogere prijzen en strijd om schaars gas