• Klimaatverandering is de volgende megaschok die financiële markten zal treffen, aldus een rapport van Chatham House.
  • De denktank uit het Verenigd Koninkrijk waarschuwt dat de wereldeconomie hard getroffen zou kunnen worden door rampen als gevolg van de opwarming van de aarde.
  • “Wat de redenen ook zijn voor de huidige kalmte van de markten rondom klimaatrisico’s, een scherpe aanpassing lijkt steeds waarschijnlijker”, aldus de denktank.
  • Lees ook: Zo kan klimaatverandering de waarde van je woning raken

Klimaatverandering zal de volgende klap zijn die de wereldeconomie te verwerken krijgt en financiële markten zullen zich flink moeten aanpassen, als de klimaat gerelateerde tegenwind zijn tol gaat eisen, schrijft de Londense denktank Chatham House.

De denktank waarschuwt in een nieuwe publicatie voor een scala aan rampen waar de wereld mee te maken kan krijgen als de klimaatcrisis verergert. Zo zou de kans op voedseltekorten oplopen door de stijgende temperaturen en zullen we in de toekomst mogelijk vaker te maken krijgen met epidemieën. Dat laatste komt doordat ziektes die goed gedijen in warme omgevingen, zich door de hogere temperaturen sneller over de wereld kunnen gaan verspreiden.

Sectoren met een hoge CO2-uitstoot kunnen het zwaar krijgen,als regeringen wereldwijd de regelgeving rond CO2-emissies aanscherpen. Deze effecten hiervan kunnen vervolgens andere sectoren raken, omdat er problemen met de toeleveringsketen zullen ontstaan. 

Investeringen in onroerend goed op plaatsen die kwetsbaar zijn voor klimaatverandering, zoals steden als Miami, Shanghai en Amsterdam, zullen ook geraakt worden, aldus het rapport.

Deze eerste voorspellingen van Chatham House lijken al uit te komen. Amerikaanse verzekeraars, waaronder State Farm en Allstate, hebben onlangs besloten om de verkoop van schadeverzekeringen aan nieuwe klanten in Californië stop te zetten, door de hoge kans op natuurrampen in deze staat. 

"Het verloop van de klimaatverandering, gezien de huidige wereldwijde prestaties op het gebied van emissiereductie, is al meerdere keren uitgestippeld. Extreme weersomstandigheden, zoals de hittegolven in Zuid-Europa, de VS en China deze week, zullen daardoor nog vaker voorkomen en nog destructiever worden", aldus Creon Butler, directeur economie en financiën van Chatham.

Klimaatverandering is "megadreiging" voor de wereldeconomie

Volgens Butler wordt hier op dit moment door beleggers en de politiek te weinig rekening mee gehouden, omdat er "een overdreven optimisme heerst dat we met technologie de problemen rond de opwarming van de aarde kunnen oplossen". Ook waarschuwt hij dat de markten te veel focussen op de korte termijn, zoals inflatie, in plaats van op complexere langetermijnkwesties zoals klimaatverandering.

De denktank voorspelt dan ook dat het realistisch is dat financiële markten de komende vijf jaar te maken gaan krijgen met een sterke correctie als gevolg van klimaatverandering.

"Wat de redenen ook zijn voor de huidige kalmte van de markten ten aanzien van klimaatrisico's, een scherpe aanpassing lijkt steeds waarschijnlijker. Hoe langer dat wordt uitgesteld, hoe harder de klap zal aankomen", zegt Butler.

"Er kan niet langer worden beweerd dat dit zeer onzekere of hypothetische toekomstscenario's zijn. In veel gevallen is het onvermijdelijk dat klimaatverandering een negatieve impact gaat hebben, zelfs als er razendsnel ingrijpende maatregelen worden genomen", zegt hij.

Experts waarschuwen voor de potentiële ravage die klimaatverandering kan aanrichten in de wereldeconomie. Topeconoom Nouriel Roubini, die ook wel bekendstaat als "Dr. Doom" omdat hij de kredietcrisis van 2008 correct wist te voorspellen, noemt klimaatverandering een "megadreiging"  en zegt dat het de wereldeconomie in elkaar kan laten doen klappen.

LEES OOK: Klimaatverandering kan inflatie aanjagen door stijging voedselprijzen, stelt de ECB