Klimaatverandering kan een daling van de woningprijzen veroorzaken, omdat de risico’s op woningschade, bijvoorbeeld door wateroverlast, droogte, hitte en overstroming groter worden. Daarvoor waarschuwt ING Research in een rapport. Huizenkopers houden volgens de bank nog maar nauwelijks rekening met deze klimaatrisico’s.

Zo worden woningen met een hoger overstromingsrisico niet of nauwelijks tegen een lagere prijs verkocht dan woningen waarbij dit risico kleiner is. Een belangrijke oorzaak is dat het gevoel van urgentie om klimaatrisico’s mee te wegen ontbreekt.

Klimaatrisico’s zijn moeilijk in te schatten

Ook zijn de risico’s volgens de kenners van ING moeilijk in te schatten en ontbreekt het aan kennis over het mogelijk hoge eigen financiële risico in geval van klimaatgerelateerde woningschade. Mensen missen context om klimaatrisico’s te beoordelen, blijkt uit onderzoek. De kans op een natuurramp is maar klein, al zijn de gevolgen mogelijk groot. Mensen vinden het in de praktijk daarom ingewikkeld om klimaatrisico’s te beoordelen.

Veel huizenkopers zijn nog maar amper bezorgd over klimaatrisico’s, omdat ze zelf nog nooit een overstroming of bosbrand hebben meegemaakt. Ook lijken ze klimaatrisico’s vooral te zien als iets van ‘ver weg’. Ze richten zich liever op het hier en nu.

De onderzoekers van ING verwachten dat in de nabije toekomst de impact van klimaatrisico’s wel duidelijker zichtbaar wordt in de prijs van een woning, bijvoorbeeld als er een standaardmethodiek komt om die risico’s beter in te schatten. Op dit moment ontbreekt het voor potentiële kopers nog aan de juiste data om klimaatrisico's in te schatten, aldus ING.

Wanneer en hoeveel de woningprijzen als gevolg van klimaatrisico’s zullen dalen is volgens ING moeilijk in te schatten, maar de potentiële impact voor woningeigenaren en de financiële sector is volgens de bank heel groot. Als enkele natuurrampen zich voordoen, kan het volgens ING snel gaan. De bank waarschuwt daarbij voor het risico op een "neerwaartse prijsschok".

Hogere temperaturen, droogte en neerslag voor Nederland

In Nederland vertaalt klimaatverandering zich in hogere temperaturen, het vaker voorkomen van droogte naast hevige en langdurige neerslag, en op de lange termijn een stijgende zeespiegel.

Voor de woningmarkt verhoogt dit de kans op overstromingen en wateroverlast, funderingsschade en hittestress. Het herstellen van de schade die dit toebrengt aan woningen kost veel geld. Wanneer de markt deze verwachte schadekosten meeweegt in aankoopbeslissingen, zal dat de woningprijzen onder druk zetten.

Huishoudens en professionele partijen op de woningmarkt zijn volgens ING vaak ook niet goed bekend met de polisvoorwaarden van hun verzekering in geval van klimaatschade. Ook heerst er onduidelijkheid over de mate waarin de overheid gedupeerden van natuurrampen compenseert.

Huishoudens zijn zich hierdoor vaak niet bewust van het financieel eigen risico van klimaatschade. Dit eigen risico is potentieel groot, omdat niet alle klimaatgerelateerde schade aan woningen te verzekeren is en overheidscompensatie voor geleden klimaatschade geen vaststaand gegeven is.

LEES OOK: 8 op 10 Nederlanders heeft of wil een duurzaam huis