Nederland telt 90 ‘klimaatkwetsbare’ wijken, blijkt uit een analyse van ABN AMRO. Het gaat om wijken waar het huishoudens aan draagkracht ontbreekt om funderingsproblemen, overstromingsrisico’s en achterstallige verduurzaming aan te pakken.

Meer dan 10 procent van de woningen in die wijken heeft een middel- of groot fysiek klimaatrisico. De gemiddelde WOZ-waarde is er lager dan 350.000 euro en het gemiddelde huishoudinkomen is lager dan 35.000 euro.

Het opvangen van een of meer van bovengenoemde problemen zijn dan vaak al snel te veel gevraagd, staat in het rapport ‘Stapeling klimaatrisico’s en financiële draagkracht op de woningmarkt’.

Stapeling van klimaatrisico's. Bron: ABN AMRO
Stapeling van klimaatrisico’s. Bron: ABN AMRO

Overheid moet bijspringen voor wijken met hoog klimaatrisico

ABN AMRO vindt dat de overheid, eigenaren en financiële instellingen samen prioriteit moeten geven aan die klimaatkwetsbare wijken. Momenteel zijn klimaatrisico’s nog nauwelijks ingeprijsd, waardoor woningen met hogere klimaatrisico’s zelden een prijskorting hebben en de lasten van toekomstige klimaatschade onevenredig zwaar op kopers drukken.

“Het is daarom cruciaal om het bewustzijn van klimaatrisico’s bij alle partijen te vergroten”, zegt econoom woningmarkt Bram Vendel van ABN AMRO daarover. Zo wil hij een herstelfonds voor klimaatschade waarin ook de verduurzaming kan worden aangepakt en stelt hij voor de draagkracht voor schadeherstel van kopers onderdeel te maken van het hypotheekgesprek.

De klimaatkwetsbare wijken bevinden zich vooral in steden en in het noorden en westen van Nederland. “De kans op een bepaald type risico hangt voornamelijk samen met waar de woning is gebouwd, hoe hoog deze ligt en op welke ondergrond deze staat”, schrijft ABN AMRO daarover.

Wijkken met een middel- of groot risico op overstroming worden volgend de economen van de bank vaak gekenmerkt door een lage ligging langs rivieren en grote kans op overstroming. "Dit komt vaker voor aan de oostkant van het land. Woningen met paalrot of verschilzettingproblemen liggen daarentegen vaak in stedelijke wijken, of in landelijke gebieden met veen- of kleigronden die makkelijk uitdrogen. Deze zijn juist meer in het noorden en het westen van het land te vinden."

De klimaatkwetsbare wijken in Nederland. Bron: ABN AMRO
De klimaatkwetsbare wijken in Nederland. Bron: ABN AMRO

Nu de klimaatkwetsbare wijken eenmaal in kaart zijn gebracht is het volgens ABN AMRO "een goede vervolgstap voor (lokale) beleidsmakers om binnen de wijken waar de risico’s zich het meest opstapelen te beginnen met het per pand in kaart brengen van de risico’s en ook de herstelopties".

De bank schrijft dat daar "maatwerk" voor nodig is en dat "de vele belanghebbenden in deze gebieden samen de klimaatrisicoproblemen moeten aanpakken."

LEES OOK: Nederland krijgt meer last van klimaatverandering dan gedacht: zeespiegel kan deze eeuw tot 2,5 meter stijgen, voorspelt KNMI