Extreem weer als gevolg van klimaatverandering kan ertoe leiden dat sommige huizen op termijn onverzekerbaar worden, schrijft ABN Amro in een nieuwe analyse.

Door de opwarming van de aarde stijgt de kans op extreem weer, zoals bosbranden en overstromingen. Zou de aarde opwarmen met 2 graden Celsius sinds pre-industriële tijden, dan vervijfvoudigt volgens ABN AMRO mondiaal de kans dat mensen aan natuurrampen worden blootgesteld.

Business Insider liet afgelopen week al zien dat al bij een temperatuurstijging van 1,5 graden de kans groot wordt dat de wereld een aantal kantelpunten passeert voor het ontstaan van onherroepelijke klimaatrampen. Denk hierbij aan forse zeespiegelstijgingen als gevolg van het smelten van alle ijskappen in Groenland en West-Antarctica.

Nu al is mondiaal sprake van een forse toename aan extreem weer. Zo had Canada afgelopen maanden te maken met zijn ernstigste bosbranden in het zomerseizoen ooit en kampen zowel Griekenland als Hongkong deze week met ernstige overstromingen. Een bosbrand in Hawaï zorgde ervoor dat de plaats Lahaina op één huis na volledig afbrandde.

Economisch gezien leveren deze natuurrampen grote verliezen op, laten analisten van ABN AMRO zien aan de hand van cijfers van het Zwitserse herverzekeringsbedrijf Swiss Re. Alleen al in de eerste helft van dit jaar bedroegen de economische verliezen als gevolg van natuurrampen wereldwijd 120 miljard dollar. Van dit totaalbedrag bleek voor liefst 50 miljard dollar aan bezittingen onverzekerd te zijn.

Het is iets minder dan de mondiale schade in dezelfde periode in 2022, maar wel liefst 46 procent hoger dan de gemiddelde verliezen in de afgelopen 10 jaar.

bron: ABN AMRO
bron: ABN AMRO

Hogere verzekeringspremies voor woningen dreigen

Ook verzekeringstechnisch levert de toename aan extreem weer talloze uitdagingen op. Volgens de analisten van ABN AMRO is het ingewikkeld om de precieze gevolgen van extreem weer te voorspellen. "Als de waarschijnlijkheid en de impact niet voldoende kunnen worden gekwantificeerd, is het onmogelijk om redelijke premies te berekenen", schrijft de bank. Het gevolg: hogere premies, waardoor bezittingen effectief onverzekerbaar worden.

In Californië - 'rijk' aan bosbranden - leidde dat er zelfs toe dat de overheid een bepaalde drempel moest instellen voor de premiestijging van woonverzekeringen.

Voor verzekeraars dreigt op termijn echter een faillissement, als onzekerheden niet afdoende kunnen worden afgedekt en een allesverwoestende bosbrand bijvoorbeeld plots overslaat op meerdere naast het bos gelegen woonwijken.

Huizenmarkt is probleemkindje voor verzekeraars

Er zijn al regio's in de VS waar de verzekeringspremies sterk zijn toegenomen en waar verminderde verzekeringsdekking geldt, schetsen de analisten van ABN AMRO.

Vooral op de huizenmarkt is dit een probleem aan het worden. Premies voor woonverzekeringen stegen sinds januari in liefst 31 Amerikaanse staten met wel 20 tot 30 procent, blijkt uit een onderzoek aan van S&P en de Council of Foreign Relations.

Sommige Amerikaanse verzekeraars zijn zelfs volledig gestopt met het aanbieden van woonverzekeringen in bepaalde regio's. Het gaat het om minstens vijf grote Amerikaanse schadeverzekeraars, die extreem weer aandragen als reden, schreef The Washington Post begin deze maand.

In Nederland bieden verzekeraars de laatste jaren geen dekking meer aan tegen schade als gevolg van verzakkingen van huizen, iets wat door droogte wordt veroorzaakt.

Uit Australisch onderzoek blijkt dat in 2030 liefst 4 procent van al het vastgoed in Australië een hoog risico voor verzekeraars zal hebben. Veel delen van Australië kampen met overstromingsrisico's vanwege rivieren.

Het gaat om vastgoed waarvan de verwachte schade jaarlijks meer dan 1 procent van de vervangingswaarde van de eigendommen vertegenwoordigt. Dat risico is wiskundig gezien zo groot dat verzekeringspremies onbetaalbaar zouden worden, waarmee bezittingen effectief onverzekerbaar dreigen te worden.

LEES OOK: Een cruciale oceaanstroom valt deze eeuw ‘vrijwel zeker’ stil door klimaatverandering: dat kan leiden tot extreme winters in West-Europa