Werkende ouders die hun kinderen naar de opvang brengen, kunnen hier volgend jaar toch wat meer toeslag voor krijgen. Het kabinet verhoogt de maximale uurtarieven waarvoor toeslag mag worden aangevraagd, bovenop de stijging door de indexatie (de toeslag groeit dan mee met de prijzen).

Omdat de prijzen uiteindelijk verder stegen dan in eerdere ramingen was vastgelegd, groeide de kinderopvangtoeslag nog niet helemaal mee. Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) wil dit toch doen, mede op aandringen van de Kamer. Het verhogen van de tarieven is volgens haar belangrijk “om ouders tegemoet te komen voor de hogere inflatie over 2022”.

De maximum uurprijs voor toeslag voor de dagopvang en buitenschoolse opvang gaat daarom verder omhoog van 5,6 procent naar ruim 6,5 procent. Het maximum uurtarief voor de dagopvang wordt daarmee ruim 9 euro, voor buitenschoolse opvang 7,80 euro. Het tarief voor gastouderopvang gaat niet met 3,2 procent, maar met bijna 4,3 procent omhoog naar 6,80 euro.

Van Gennip benadrukt dat kinderopvang “van essentieel belang is voor ouders om werk en de zorg voor hun kind(eren) te kunnen combineren. Daarom wil ik dat de kinderopvang toegankelijk en betaalbaar blijft. Zeker nu veel sectoren personeelstekorten kennen. De extra verhoging van de maximum uurprijs gaat daarbij helpen”.

Bovenop de 225 miljoen die de indexatie al zou kosten, moet het kabinet hier nog eens 57 miljoen euro voor uittrekken. Het is nog niet duidelijk per wanneer de extra verhoging voor 2023 wordt uitgekeerd. Het ministerie van Sociale Zaken zal dit samen met Toeslagen bekijken en met terugwerkende kracht doorvoeren. Daardoor zal het uitgekeerde bedrag eenmalig hoger worden dan in de maanden erna.

GroenLinks vindt het goed dat de tarieven alsnog worden aangepast, laat Tweede Kamerlid Senna Maatoug weten. Ook vindt Maatoug dat kinderopvangbedrijven een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben. "We zien grote verschillen in de kinderopvang en er zitten bedrijven tussen die schaamteloos de prijs voor ouders snoeihard verhogen. Het past niet als ze hun winsten ten koste van de samenleving opschroeven", aldus Maatoug.

Er loopt een onderzoek naar de winsten in de sector. Van Gennip gaat daar komend voorjaar over in gesprek met de kinderopvangorganisaties.

Belangenclubs zijn niet in juichstemming

De Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) is blij met het voorstel van de minister. Voorzitter Loes Ypma zegt dat het kabinet "twee vliegen in een klap slaat": op deze manier wordt het personeelstekort bestreden en blijft de opvang betaalbaar voor ouders met lage- en middeninkomens.

Maar toch zijn er ook zorgen in de branche. "Dit lost het probleem maar een klein beetje op", zegt voorzitter Gjalt Jellesma van de belangenvereniging voor ouders in de kinderopvang (Boink) tegen de NOS. De prijzen van de opvang liggen in vrijwel de hele sector hoger dan de prijs waarover de toeslag wordt uitgekeerd. Het verschil moeten ouders volledig zelf betalen."

Zijn zorgen worden gedeeld door directeur van de Stichting voor werkende ouders Marjet Winsemius. "We zien dat de prijzen in de sector met ongeveer 8,5 procent stijgen. Veel ouders, juist die met een kleine portemonnee, zullen nog steeds door de prijsstijgingen geraakt worden in hun portemonnee. En dat terwijl alle andere kosten ook hoog zijn", zegt ze tegen de NOS.

LEES OOK: Jonge ouders hebben vanaf vandaag recht op 9 weken betaald ouderschapsverlof