De Kamer van Koophandel (KVK) legt het gebruik van de informatie in het handelsregister ten onrechte aan banden. Dat beweren informatieleveranciers die van de gegevens gebruikmaken voor hun diensten.

Ze slepen de KVK voor de rechter, omdat die informatie zou proberen te monopoliseren.

De KVK verwijst als rechtvaardiging voor de nieuwe regels naar zaken als privacy, rechtszekerheid en een eerlijke kostendekking van het register.

De Kamer van Koophandel (KVK) probeert het gebruik van de informatie in het handelsregister onterecht te beperken. Dat doet de instelling door middel van het databankenrecht en dat mag zo helemaal niet worden gebruikt.

Dat beweren informatieleveranciers die diensten leveren op basis van de informatie in het handelsregister. De bedrijven hebben zich verenigd in de Vereniging voor zakelijke B2B informatie (VVZBI) en slepen de KVK voor de rechter.

De club van databedrijven is opgericht door vijf aanbieders van bedrijfsinformatie: Altares, Dun & Bradstreet, CreditDevice, Company.info en Graydon. Zij leveren mede op basis van de informatie van de Kamer van Koophandel rapporten waarin de kredietwaardigheid van ondernemingen wordt beoordeeld.

‘KVK probeert informatie te monopoliseren’

Alle ondernemingen in Nederland moeten zich verplicht inschrijven bij de KVK en leveren dan informatie aan over bijvoorbeeld de naam van het bedrijf, contactgegevens, maar ook de namen van de personen die tekenbevoegd zijn namens het bedrijf. Bedrijven deponeren ook hun jaarrekeningen bij de KVK.

Die informatie wordt opgenomen in het handelsregister en dat is openbare informatie. Volgens de branchevereniging van de databedrijven probeert de KVK de informatie in het handelsregister met nieuwe voorwaarden, waaronder een doorgifteverbod, te monopoliseren.

Die voorwaarden mogen echter helemaal niet, omdat de KVK ze op verkeerde regels heeft gebaseerd, zegt voorzitter Rob Veneboer van de VVZBI. Overheidsinstanties zoals de KVK mogen het databankenrecht niet inzetten om de toegang te beperken, stelt de branchevereniging.

Bovendien zijn de nieuwe regels in tegenspraak met Europese richtlijnen voor openbare gegevens zoals de Europese Hergebruikrichtlijn en de Open Data Richtlijn. Zo wil de KVK elk mogelijk gebruik van informatie uit het handelsregister apart in rekening brengen.

Ook gaat de instantie zich volgens de VVZBI ook met de inhoud en prijsstelling van commerciële diensten op basis van die gegevens bemoeien.

Privacy, rechtszekerheid en eerlijke kostendekking

De KVK verwijst als rechtvaardiging voor de nieuwe regels naar zaken als privacy, rechtszekerheid en een eerlijke kostendekking van het register. De VVZBI vindt dat over die belangen wel moet worden nagedacht, maar dat de KVK dat niet op de juiste manier heeft gedaan.

Bovendien draaien ook ondernemers op voor de kosten, omdat die door de nieuwe regels geen eigenaar meer zijn van hun eigen data, stelt de branche. Zo zou een Nederlandse ondernemer zijn eigen handelsregisteruittreksel niet eens meer mogen delen.

Eerdere gesprekken tussen de branchevereniging en de KVK zijn op niets uitgelopen.

[activecampaign form=30]

LEES OOK: Kamer van Koophandel stopt met het doorverkopen van adressen zzp’ers