Het kabinet zou zich grote zorgen maken over de toekomst van Schiphol, zeggen bronnen tegen de NOS. Juridische adviseurs van het demissionaire kabinet zouden draconische maatregelen adviseren omdat de luchthaven niet voldoet aan stikstofregels, de regels op het gebied van geluid en overlast overtreedt en niet over een natuurvergunning zou beschikken.

Deze natuurvergunning kan een groot probleem vormen voor Schiphol. Volgens juristen waar de NOS mee sprak, kan er zonder ingrijpende maatregelen alleen een vergunning afgegeven kunnen worden voor niet meer dan 400.000 vliegbewegingen per jaar, een afname van 20 procent.

Er loopt momenteel een aanvraag van de luchthaven voor een natuurvergunning. Volgens het bedrijf reageerde het ministerie van Landbouw daar eerder positief op. Maar als het aantal vluchten gelijk zou moeten blijven zou in elk geval een groot aantal boeren in de omgeving moeten stoppen, zeggen ingewijden.

Daarnaast zijn er bepaalde ‘bronmaatregelen’, zoals schoner vliegen en elektrisch taxiën, die de uitstoot van Schiphol zelf kunnen verminderen.

Of de stikstofuitstoot met dit soort maatregelen genoeg daalt voor een geldige vergunning, is nog maar de vraag. Er is "wel behoorlijk wat ruimte nodig", volgens bronnen.

Gedwongen inkrimping van Schiphol

Deze week is overleg gevoerd tussen Schiphol en de betrokken ministeries. De luchthaven herkent de genoemde noodzakelijke maatregelen niet. "Volgens het rapport van de commissie-Remkes over stikstof is Schiphol slechts verantwoordelijk voor 0,1 procent van alle stikstofneerslag in Nederland", aldus een woordvoerder van de luchthaven.

Maar het kabinet voelt er weinig voor om de "boel maar te laten lopen", zeggen betrokkenen. Dat zou erg lijken op het Programma Aanpak Stikstof (PAS), het stikstofbeleid dat voorheen werd gevoerd. De Raad van State zette in mei 2019 een streep door die aanpak. De vrees is dat milieuorganisaties naar de rechter stappen als Schiphol geen geldige natuurvergunning heeft.

Het kabinet zou daarom vrezen voor een gedwongen inkrimping van Schiphol, omdat de luchthaven wordt gezien als een belangrijke motor voor de economie en het vestigingsklimaat. Maar uit een een maatschappelijke kosten-batenanalyse door onderzoeksbureau CE Delft bleek eerder dit jaar dat een krimp van Schiphol, in tegenstelling tot een verdere groei, de welvaart juist zou kunnen laten stijgen.

Lees hier meer over het onderzoek: Als Schiphol uitbreidt, groeit de economie niet – het kost alleen maar meer geld, blijkt uit nieuw onderzoek