• Het kabinet zegt vast te houden aan de eigen doelen om de stikstofuitstoot in 2030 te halveren ten opzichte van 2019.
  • Het plan is om discussie over de haalbaarheid van 2030 als streefdatum te parkeren, en eerst de gesprekken van bemiddelaar Johan Remkes met boerenorganisaties af te wachten.
  • Premier Mark Rutte vindt dit de uitspraken van de CDA-leider staatsrechtelijk op het randje, omdat het niet strookt met de eenheid van kabinetsbeleid.
  • Lees ook: CDA-fractie achter Hoekstra: stikstofdoel 2030 ‘niet heilig’ – oppositie wil duidelijkheid

Het kabinet zegt vast te houden aan de eigen doelen om de stikstofuitstoot in 2030 te halveren ten opzichte van 2019. Maar de ruzie binnen de coalitie en het kabinet na de stikstofuitspraken van CDA-leider en vicepremier Wopke Hoekstra is even op pauze gezet. De coalitie wacht de uitkomst van de gesprekken onder leiding van VVD-coryfee Johan Remkes af. Hij voert de komende weken nog gesprekken met boerenorganisaties over de stikstofcrisis.

Dat is de uitkomst van een marathondebat, waarvoor de Tweede Kamer van zomerreces terugkwam, over de uitspraak van Hoekstra dat de stikstofdoelen voor zijn CDA niet heilig zijn.

Dat de discussie over het stikstofbeleid opzij wordt geschoven totdat Remkes klaar is, laat zien dat er mogelijk toch ruimte is om flexibel met de doelen om te gaan. VVD, D66 en CU, de coalitiegenoten van het CDA, bevestigden tijdens het debat stuk voor stuk dat de doelen niet gewijzigd worden.

CU-leider Gert-Jan Segers sprak aan het eind van het debat evenwel van “weken van de waarheid”. De gesprekken met Remkes hebben volgens Segers “alle ruimte nodig en dan zullen we het moeten hernemen, opnieuw moeten wegen en met elkaar moeten debatteren. Waarbij het perspectief van de boeren cruciaal is.”

In het debat bleek ook dat vooral D66 en de VVD niet te spreken waren over de manier waarop het CDA het stikstofdebat opnieuw op scherp heeft gezet. De CDA-leider deed zijn omstreden uitspraken in het AD. Premier Mark Rutte vindt dit staatsrechtelijk op het randje, omdat het niet strookt met de eenheid van kabinetsbeleid.

CDA zegt nog steeds achter regeerakkoord te staan

Geruststellend voor de coalitie is dat Hoekstra bevestigde dat hij en zijn partij achter het regeerakkoord staan. Tegelijk staat hij óók achter het interview. En dat schuurt inderdaad, gaf hij toe. Het CDA zit in een lastig parket, omdat de boeren zich al maanden massaal tegen het stikstofbeleid keren. Het CDA is van oudsher een partij die voor boeren opkomt.

Oppositiepartijen - zowel voor- als tegenstanders van het stikstofbeleid - vinden dat de CDA-bewindsman het kabinetsbeleid ondergraaft en wilden helderheid van de christendemocraten én van premier Mark Rutte over de situatie. Een motie van GroenLinks om de doelen te laten staan voor 2030, kreeg echter geen steun van de coalitiefracties. Het kabinet had steun voor het voorstel afgeraden, omdat de motie geen aanpassing van het beleid voorstelt. Uiteindelijk steunden alleen de indieners GroenLinks, Volt, PvdA en Partij van de Dieren die motie.

Een motie van wantrouwen die de PVV ook namens de SP indiende tegen de regering, werd verworpen. Steun ervoor was er van DENK, BBB, JA21, FVD en Groep Van Haga.

LEES OOK: CDA-leider Hoekstra noemt 2030 ‘niet heilig’ als doel voor stikstofreductie – Tweede Kamer komt terug van reces voor debat over de uitspraak