Het CDA houdt vol dat de deadline van 2030 om de stikstofuitstoot te halveren “niet heilig” is. Dat zei de voorzitter van de Tweede Kamerfractie, Pieter Heerma.

“Op heel veel plekken is in 2030 die 50 procent stikstofreductie daadwerkelijk te halen.” Maar hij vindt dat gezien de grote weerstand tegen de plannen van het kabinet “de impasse” doorbroken zal moeten worden.

Heerma stelt dat “op sommige plekken” de deadline losgelaten moet worden om de gesprekken tussen de betrokkenen bij de stikstofcrisis onder leiding van bemiddelaar Johan Remkes te kunnen laten slagen. “Niet om te stoppen met de transitie, maar juist om die weer op de rails te krijgen.”

Met zijn verhaal in de Kamer blijft Heerma achter de uitspraken staan van zijn partijleider, vicepremier Wopke Hoekstra, vorige week in een interview met het AD. Daarmee lijkt de partij afstand te nemen van de afspraken die zijn gemaakt tijdens de coalitieonderhandelingen.

De oppositie is van plan om moties in te dienen om de coalitiepartijen te dwingen om duidelijkheid te verschaffen. GroenLinks komt met een motie om 2030 als deadline vast te houden, BBB met een motie om die juist los te laten.

Verschillende oppositiepartijen wilden van het CDA weten of de partij uit het kabinet stapt als de andere coalitiepartijen wél willen vasthouden aan de vastgestelde stikstofdoelen voor 2030.

Geert Wilders (PVV) zegt dat Hoekstra en Heerma "een belofte aan de boeren" hebben gedaan. "De boeren van Nederland willen nu weten of u zomaar iets voor de bühne heeft gezegd om zieltjes te scoren, om de verloren peilingen goed te maken, of dat u echt hart heeft voor de boeren." Heerma wilde dat nu nog niet expliciet zeggen, omdat hij eerst de bevindingen van Remkes wil horen.

GroenLinks-leider Jesse Klaver toonde weinig begrip voor Heerma's afwachtende houding. "Het CDA verlengt het reces met een nieuwe verantwoordelijkheidsvakantie." Heerma verwees daarop opnieuw naar Remkes, die hier volgens hem juist een belangrijke rol in kan spelen. De CDA'er hoopt dat de discussie binnen de coalitie "heilzame heibel" zal blijken, zoals SGP'er Van der Staaij het eerder formuleerde.

'Hoekstra biedt valse hoop'

Oppositiepartijen vinden dat minister en CDA-leider Wopke Hoekstra met zijn uitspraken over de koopkracht en de stikstofdeadline verwachtingen wekt. SGP-leider Kees van der Staaij wil dat het kabinet die verwachtingen waarmaakt, terwijl PvdA-voorvrouw Attje Kuiken zegt dat Hoekstra valse hoop biedt.

De gewekte verwachtingen "moeten gevolg krijgen", zegt Van der Staaij in het debat over de uitspraken van Hoekstra in het AD. De afspraak om in 2030 de stikstofuitstoot te halveren moet wat de SGP betreft worden losgelaten. Dat betekent volgens hem "voor veel boerenbedrijven het verschil tussen stoppen en doorgaan".

Daar ziet PvdA-leider Kuiken niets in. "De natuur kan geen uitstel lijden. En boeren verdienen duidelijkheid." Hoekstra biedt agrariërs "slechts valse hoop", aldus Kuiken, die niet te spreken is over de onrust in het kabinet. Volgens haar "houdt het kabinet-Rutte IV ons land gegijzeld met politieke ruzies. Deze coalitie heeft geen oppositie nodig om het kabinetsbeleid te frustreren."

Volgens GroenLinks-leider Jesse Klaver geeft het CDA een signaal aan boeren dat ontwrichtende acties zin hebben. "Er is nu een verwachting bij al die demonstrerende boeren die denken: nou, als we gewoon nog wat hooibalen in de fik steken, als we de wegen maar blijven bezetten, dan kunnen gewoon tegenhouden wat we willen", aldus Klaver in het debat.

Kuiken benoemt, net als Van der Staaij, ook andere crises die in het AD-interview aan bod kwamen: huishoudens met financiële problemen door de hoge prijzen, de asielproblemen waardoor mensen buiten moeten slapen en gemeenten gedwongen worden tot opvang.

"Waar gaat deze snelkookpan toe leiden?" vraagt de PvdA-voorvrouw zich af. De problemen in Nederland vragen om een betrouwbaar kabinet, juist nu het vertrouwen van burgers in de politiek zo gering is, aldus Kuiken. "Hoe denkt dit kabinet vertrouwen te oogsten als het vooral wantrouwen zaait?"

LEES OOK: Boeren moeten beter betaald worden om uit stikstofcrisis te komen, stellen boeren en experts in alternatief plan