Het kabinetsdoel om in 2030 overal in Nederland de uitstoot van stikstof met de helft te hebben gereduceerd is voor coalitiepartij CDA “niet heilig”. “Er is een herstart nodig van het proces. En daarbij zijn er geen dogma’s, 2030 is voor ons niet heilig”, zegt partijleider Wopke Hoekstra vrijdag in een interview met het AD.

Daarmee lijkt het CDA te breken met de afspraak die hierover is vastgelegd in het regeerakkoord dat de christendemocraten sloten met VVD, D66 en ChristenUnie. Hoekstra wijst in de krant echter op het moeizame proces dat gaande is rond de stikstofdoelen. “We zijn nu een paar maanden bezig en wat is het resultaat? Impasse. Ik ben dankbaar dat Johan Remkes probeert de boel vlot te trekken, maar daarmee zijn we er niet. We moeten het proces herstarten, boeren moeten weer bondgenoot worden. Waarbij een ding niet ter discussie staat: natuurherstel moet. Daar is 50 procent reductie voor nodig.”

CDA wil termijn voor halen stikstofdoelen oprekken

De CDA’er pleit echter voor meer tijd om die reductie te halen, al benadrukt hij dat zijn partij de problemen niet wil doorschuiven naar volgende generaties. “Maar boeren moeten ook een eerlijke boterham kunnen verdienen. Natuurlijk kun je op veel plekken vóór 2030 de stikstofdoelen al halen, maar als het elders langer duurt, moeten we die tijd nemen. Nu zijn we nergens, zitten heel veel partijen niet eens aan tafel, en zonder de uitvoerders heb je helemaal niks.’’

Hoekstra zegt tegen het AD hiermee niet te zwichten voor de druk van de boeren die de afgelopen weken op harde wijze actievoerden tegen de stikstofplannen van het kabinet. “Integendeel: zo zetten we een positieve stap naar voren. Het is voor ons essentieel om twee dingen te combineren: natuurherstel en een vitaal platteland met een eerlijke boterham voor onze boeren.”

Rutte staat niet achter uitspraak Hoekstra

Minister-president Mark Rutte vindt de uitspraken van Hoekstra over het stikstofbeleid van het kabinet staatsrechtelijk gezien op het randje. Dat zei de premier bij aankomst bij de wekelijkse ministerraad, waar hij bij wijze van uitzondering al voor aanvang de pers te woord stond.

Rutte vindt dat er "staatsrechtelijk vraagtekens" bij te plaatsen zijn als een lid van het kabinet dat zegt. Maar hij wijst erop dat Hoekstra als CDA-leider wat meer bewegingsvrijheid geniet. "Het kan denk ik net".

D66-minister Financiën Sigrid Kaag was verrast door de uitspraken van Hoekstra, die ze "uiterst opmerkelijk" noemt.

Tweede Kamer komt terug van reces voor debat

De Kamer komt terug van reces voor een debat over de uitspraken van Hoekstra. Het verzoek van PVV-fractievoorzitter Geert Wilders wordt door een ruime Kamermeerderheid gesteund, ook door coalitiepartijen.

In het interview zegt Hoekstra ook dat er "minimaal 10 miljard euro nodig" is voor het pakket om de pijn van huishoudens door de torenhoge prijzen te verzachten. Vrijdag kwamen de koopkrachtvoorspellingen van het Centraal Planbureau (CPB) naar buiten. Op basis daarvan zouden de coalitiepartijen en het kabinet juist nog moeten beginnen aan de onderhandelingen over het koopkrachtpakket.

Die onderhandelingen gaan niet alleen over de manier waarop koopkrachtreparaties worden uitgevoerd, maar ook bij wie ze terechtkomen én hoeveel geld er in het pakket wordt gestoken.

De uitlatingen van Hoekstra schuren bovendien, omdat het kabinet 'met een mond' hoort te spreken. In de Grondwet staat zelfs dat de ministerraad de eenheid van beleid moet bevorderen. Hoekstra is tegelijkertijd minister en partijleider. Hij benadrukte dat hij de uitlatingen deed als leider van zijn partij.

LEES OOK: Boeren moeten beter betaald worden om uit stikstofcrisis te komen, stellen boeren en experts in alternatief plan