Het kabinet ziet weinig in structurele maatregelen om overwinsten van bedrijven die profiteren van crisissituaties extra te kunnen belasten.

De Tweede Kamer had in verschillende moties gevraagd de mogelijkheden in kaart te brengen, maar staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit) noemt de suggesties die daarbij gedaan werden “onwenselijk”.

Mede op aandringen van de Europese Unie betaalden producenten van fossiele brandstoffen vorig jaar een eenmalige belasting op de extra winst die zij hebben behaald als gevolg van de prijsstijgingen die de oorlog tussen Rusland en Oekraïne heeft veroorzaakt.

De opbrengst werd gebruikt om de pijn voor huishoudens en kleine ondernemers te verzachten.

De Tweede Kamer wilde van het kabinet weten of het mogelijk is een structurele en bredere solidariteitsheffing in te voeren. Ook levensmiddelenproducenten en supermarkten kunnen immers profiteren van plotselinge prijsstijgingen. Ook werd geopperd een extra tariefschijf in te voeren in de winstbelasting, speciaal voor crisissituaties.

Van Rij ziet geen van deze opties zitten. Hij voert daarbij aan dat het belastingstelsel al zo is ingericht dat bedrijven die meer winst maken, ook meer belasting betalen. Een belasting op overwinst is ook juridisch lastig, omdat nauwelijks objectief vast te stellen is wat precies overwinst is. Daarnaast vreest de staatssecretaris uitvoeringsproblemen bij de Belastingdienst.

LEES OOK: Belastingdienst blijft nog jaren met verouderd IT-systeem werken