Het plan om de uitstoot van stikstof tussen nu en 2030 te halveren staat niet ter discussie. Het kabinet heeft dat aangegeven in het overleg met de boeren woensdag, zei stikstofbemiddelaar Johan Remkes na afloop. Premier Mark Rutte bevestigde dat.

Boerenorganisaties willen dat de deadline voor het terugbrengen van de uitstoot wordt verschoven, bijvoorbeeld naar 2035.

De boeren hebben ook grote bezwaren tegen de zogeheten kritische depositiewaarde. Dat is de vastgestelde grens aan de hoeveelheid stikstof die een specifiek natuurgebied aankan. Tijdens het overleg is afgesproken dat de minister met de sector gaat kijken of er “een vervangend systeem kan komen dat juridisch houdbaar is”.

Volgens Remkes waren alle deelnemers het erover eens dat wetsovertreding en intimidatie niet geoorloofd zijn. Rutte kaartte dat volgens de bemiddelaar aan. De deelnemers toonden daarbij “begrip voor de emotionaliteit die aan de orde is in agrarische kringen”, aldus Remkes.

De boeren wilden pas naar het overleg komen wanneer hun eisen op de agenda zouden worden gezet. Dat gebeurde, maar Remkes liet na afloop weten dat hij daar "hogelijk verbaasd" over was en dat hij het heel vervelend vond. Het gesprek verliep volgens hem aanvankelijk "een beetje moeizaam, maar dat klaarde al heel snel op".

Rutte positief over 'goed en open gesprek' met de boeren

Premier Mark Rutte vindt dat er een goed en zeer open gesprek met de boeren is gevoerd over het stikstofbeleid. "Soms was het gesprek pittig en niet makkelijk. Wel zijn zaken op een open manier besproken en ook is gezamenlijk gezegd dat we met elkaar verder gaan, dingen uitwerken en erover praten. Dat vond ik heel positief", zei Rutte na afloop van een ruim zes uur durend gesprek met de boerenorganisaties, samen met gespreksleider Johan Remkes en de ministers van Landbouw en voor Natuur en Stikstof.

Rutte vond het ook belangrijk dat nu alle boerenorganisaties aan tafel zaten, inclusief organisaties zoals Farmers Defence Force en Agractie, die er eerder niet bij waren.

Dat er nu is afgesproken dat er alsnog naar de zogeheten kritische depositiewaarde (kdw) wordt gekeken, betekent volgens Rutte niet dat het kabinet door de knieën is gegaan. Deze waarde is de vastgestelde grens aan de hoeveelheid stikstof die een natuurgebied aankan. De boeren verzetten zich tegen deze waarden.

Rutte zegt wel dat als er alternatieven voor kdw worden gezocht, die juridisch houdbaar moeten zijn en ook bestuurlijk gebruikt kunnen worden.

Volgens hem kunnen de deadlines die het kabinet in het regeerakkoord heeft afgesproken nog gehaald worden, "al wordt dat natuurlijk krap".

LEES OOK: Kabinet overweegt om 62 bedrijven de energiecrisis door te loodsen met subsidie, mogelijk ook topvervuiler Tata Steel