Minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) denkt nog altijd dat het prijsplafond voor gas en elektriciteit op 1 januari kan ingaan. “Op dit moment is er geen aanleiding om eraan te twijfelen dat we dat gaan halen”, aldus de minister. Hij had daar vragen over gekregen van een groot deel van de Kamer.

Volgens Jetten zijn “alle inspanningen” van het Rijk, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de energiebedrijven erop gericht om het prijsplafond in het nieuwe jaar in te laten gaan. Daar zijn zorgen over omdat de regeling erg ingewikkeld is.

Jetten stelde in het debat dat de overheid en de gas- en stroomleveranciers al hebben aangetoond dat ze snel kunnen handelen. De regeling waarmee huishoudens in zowel november als december van dit jaar 190 euro steun krijgen, kwam ook binnen een paar dagen na de officiële bekendmaking voor vrijwel iedereen van de grond. Met diezelfde vaart wordt nu ook aan de invulling van het prijsplafond gewerkt. “Ik ga ervan uit dat we voor 1 januari gereed zijn.”

Winstmarges energiebedrijven

Een van de politiek gevoeligste kwesties is hoe het kabinet kan regelen dat er geen grote winsten gesubsidieerd worden voor de energiebedrijven. Bij zo’n enorme staatsinterventie is het de vraag wat een redelijke winstmarge is voor energieleveranciers. Minister Jetten had daar advies over gevraagd aan de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Maar de markttoezichthouder schreef hem dat advies niet te kunnen geven.

“De belangrijkste reden hiervoor is dat de ACM redelijke marges op basis van historische gegevens bepaalt. De huidige marktomstandigheden wijken sterk af van het recente verleden”. Daarom vindt de ACM dat er een politieke afweging moet worden gemaakt wat redelijk is.

Jetten zegt dat hij de komende tijd wil benutten om te zien hoe de regeling zo goed en redelijk mogelijk opgesteld kan worden. De vraag over het te veel uitkeren van subsidies aan energieleveranciers is daar onderdeel van.

Terugbetalen subsidie bij grote winsten

Jetten zei wel open te staan voor de suggesties van GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee. Die had voorgesteld om van tevoren vast te stellen hoeveel marge de energieleveranciers mogen inbouwen bovenop de inkoopkosten voor gas en stroom. Als ze dan een groter bedrag binnenhalen, moeten ze de subsidie terugbetalen.

Jetten heeft een onafhankelijk adviesbureau gevraagd om mee te denken over de regeling. Hij zou zelf het liefst zien dat er straks per bedrijf wordt gekeken hoeveel brutomarge ze mogen rekenen, bovenop de kostprijs. Toch zal dat in januari en februari nog niet geregeld zijn. Dan krijgen de bedrijven gewoon het hele prijsverschil tussen de prijs die hun klanten betalen en het prijsplafond van de overheid vergoed.

"We hebben beloofd als politiek dat mensen per 1 januari gebruik kunnen maken van zo'n prijsplafond. Laten we ervoor zorgen dat het prijsplafond staat, laten we mensen thuis niet lastigvallen met alle gedoe aan de achterkant", aldus de minister. Hij zegde wel toe om zo snel mogelijk met een meer toegespitste regeling te komen dan de regeling die op 1 januari ingaat. "Hoe korter die periode kan duren hoe beter."

LEES OOK: Daling van variabele energieprijzen zet door in november – tarieven stroom en gas voor nieuwe klanten nog wel hoger dan prijsplafond