• Het risico op een loon-prijsspiraal, waarbij prijs- en loonstijgingen elkaar versterken, is volgens De Nederlandsche Bank (DNB) klein.
  • Op dit moment zijn de winstmarges van bedrijven volgens DNB nog goed, waardoor loonstijgingen niet meteen leiden tot prijsstijgingen.
  • In oktober is de stijging van cao-lonen iets afgezwakt tot gemiddeld 4 procent, meldt werkgeversvereniging AWVN.
  • Lees ook: Nederlandse inflatie minder dan 10%, als je met daadwerkelijke energiekosten rekent

De huidige hoge inflatie leidt waarschijnlijk niet tot een zogenoemde loon-prijsspiraal. Dat stelt financiële toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) in een analyse, waarover het Financieele Dagblad schrijft. Tegelijk laten cijfers van zogeheten cao-kijker van werkgeversvereniging AWVN zien dat de stijging van cao-lonen in oktober is gezakt tot 4 procent.

Volgens de centrale bank is er nog wel ruimte voor loonstijgingen zonder dat bedrijven direct de prijzen hoeven te verhogen.

Vanwege de hoge inflatie wordt de roep om hogere lonen luider, omdat hogere kosten van het levensonderhoud de koopkracht van werknemers ondermijnen. Werkgevers proberen op hun beurt de winstmarges op peil houden door de hogere lonen door te berekenen in de prijzen, met weer hogere prijzen tot gevolg.

Volgens DNB is het risico op een zogenoemde loon- prijsspiraal echter beperkt. Al is wel waakzaamheid geboden, zo klinkt het. Economen van de centrale bank stellen volgens het FD dat de winstmarges van bedrijven op dit moment in doorsnee nog goed zijn. Daarmee hoeven loonstijgingen ook niet direct te leiden tot hogere prijzen.

Stijging cao-lonen vlakt iets af in oktober

Uit cijfers van werkgeversvereniging AWVN blijkt dat de gemiddelde loonstijging van cao-contracten iets is afgezwakt, van 4,35 procent in september naar 4,01 procent in oktober.

In september stegen de contractlonen nog met gemiddeld een half procentpunt ten opzichte van augustus.

Bron: AWVN
Bron: AWVN

De gemiddelde loonstijging ligt in 2022 bij nieuw afgesloten cao's op 3,2 procent, waarbij er sinds januari wel een duidelijk opgaande lijn zichtbaar is. De loonstijgingen blijven echter nog flink achter bij de inflatie. Die ligt volgens de officiële cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek inmiddels boven d 10 procent.

Als je een correctie toepast voor de daadwerkelijke stijging van energieprijzen, dan ligt de inflatie in augustus tussen de 7,5 procent en 9,6 procent, volgens de inschatting van het CBS. Dat is dus nog steeds fors meer dan de gemiddelde loonstijging in cao's, die in augustus op 3,8 procent lag volgens de cijfers van de AWVN.

Lees meer over de inflatie: