President Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) waarschuwt voor het gevaar dat hogere lonen de inflatie extra aanjagen. “We moeten waakzaam zijn voor een loon-prijsspiraal”, zei hij in een toespraak op een bankiersbijeenkomst in Washington.

Knot zei dat in veel eurolanden de loononderhandelingen tussen werkgevers en vakbonden plaatsvinden in het najaar. “Er zijn tekenen van aanzienlijk hogere looneisen, waarvan sommige al zijn ingewilligd”, merkte hij op. Hoewel incidentele compensatie voor de flink gestegen inflatie “verstandig is om de koopkracht te ondersteunen”, is het niet goed “als hoge loonstijgingen een herhalingsrecept worden”, betoogde Knot.

Economen wijzen al langer op het risico van zo’n loon-prijsspiraal, waarbij mensen meer te besteden krijgen, meer gaan uitgeven en daarmee bedrijven aanzetten om hun prijzen verder op te voeren. Het blijft vooralsnog wel bij waarschuwingen, want het fenomeen lijkt zich nog niet voor te doen.

In augustus kwam DNB zelf al met een rapport naar buiten over de mogelijkheid van een loon-prijsspiraal. Er waren toen nog geen aanwijzingen dat de prijzen extra opgedreven werden door loonsverhogingen. Eerder deze week wees de centrale bank er nogmaals op dat er in Nederland nog steeds ruimte is voor loonstijgingen.

Dat Knot toch op het gevaar van een loon-prijsspiraal blijft hameren, heeft te maken met het hoge niveau waarop de inflatie in de eurozone inmiddels is aangeland, vooral als gevolg van de hoge gasprijzen sinds de Russische inval in Oekraïne.

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft al twee fikse renteverhogingen doorgevoerd om de prijsstijgingen te beteugelen en Knot weet nu al dat er zeker nog twee stevige rentestappen nodig zijn om de inflatie onder controle te krijgen. Als de centrale bank dan ook nog te kampen zou krijgen met een loon-prijsspiraal, zou er nog harder ingegrepen moeten worden.

"Evenzo is gerichte overheidssteun om degenen die het meest kwetsbaar zijn voor hoge inflatie te beschermen meer dan welkom. Bredere stimuleringsmaatregelen van overheden zullen echter de vraag opdrijven en zo de koers van het monetaire beleid tegenwerken", aldus Knot. Ook in dat geval zouden centrale bankiers zich volgens hem gedwongen kunnen zien om harder in te grijpen.

LEES OOK: Dit zijn de landen in de wereld waar de inflatie het meest uit de hand loopt: bekijk de kaart!