De inflatie in de maand oktober is uitgekomen op 16,8 procent op jaarbasis. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van de geharmoniseerde Europese meetmethode.

Een maand eerder was de geldontwaarding op jaarbasis nog 17,1 procent. De inflatie is al tijden erg hoog doordat de prijzen voor gas en elektriciteit sterk zijn gestegen. Maar die hogere kosten voor energie werken ook steeds harder door in de voedselprijzen.

Het cijfer volgens de geharmoniseerde, Europese methode valt altijd hoger uit dan de eigen methode van het CBS. Dat cijfer verschijnt later. Daarin worden onder andere de kosten voor wonen bijgehouden, zoals de huurprijzen. De Europese methode laat die buiten beschouwing. De Europese methode is bedacht om de inflatie van verschillende landen makkelijker met elkaar te kunnen vergelijken.

De prijzen van energie worden door het CBS berekend op basis van nieuwe contracten. Dat betekent dat de werkelijke inflatie mogelijk lager ligt omdat lang niet alle huishoudens in september een nieuw energiecontract af hoefden te sluiten.

Het statistiekbureau werkt aan een nieuwe methode voor het meten en berekenen van energieprijzen. Daarin moeten de ontwikkelingen van de energieprijzen verfijnder in kaart worden gebracht. De verwachting is dat dit onderzoek in januari vergevorderd is, aldus het CBS

Inflatie eurozone in oktober op record van 10,7%

Het leven in de eurozone als geheel is deze maand ook fors duurder geworden. De prijzen gingen in oktober in de eurolanden 10,7 procent omhoog ten opzichte van een jaar eerder, meldt het Europese statistiekbureau Eurostat maandag op basis van voorlopige cijfers. Nog nooit was de inflatie in het eurogebied zo hoog.

In september was de inflatie nog op 9,9 procent uitgekomen. De toename van de inflatie is bovendien sterker dan waar economen in doorsnee rekening mee hadden gehouden. De energieprijzen zorgen nog altijd met afstand voor het grootste deel van de geldontwaarding. Ook de voedselprijzen gingen opnieuw sterker omhoog.

Ten opzichte van september waren consumenten en bedrijven 1,5 procent duurder uit. Ook dat is meer dan verwacht.

De economie in de eurozone is in het derde kwartaal van dit jaar nog wel gegroeid, aldus Eurostat. De groei is wel minder sterk dan in het tweede kwartaal toen de economie nog stevig vooruitging door de heropening van de economie na de coronabeperkingen. Inmiddels wegen de hoge inflatie en renteverhogingen om die geldontwaarding te beperken ook op de economische groei.

In het derde kwartaal was de economie van de eurozone 2,1 procent groter dan een jaar eerder. In de hele Europese Unie was de economie 2,4 procent gegroeid. In beide gebieden was de groei ten opzichte van het tweede kwartaal 0,2 procent.

Uiteenlopende verwachtingen voor inflatie in 2023

De inflatie in Nederland blijft volgend jaar waarschijnlijk op een zeer hoog niveau en de groei van de economie zal bijna tot stilstand komen, zo voorspelde het Internationaal Monetair Fonds (IMF) eerder deze maand. Het IMF denkt dat de huidige energiecrisis in Europa niet van tijdelijke aard is, maar een permanent karakter heeft.

In nieuwe ramingen van het fonds wordt uitgegaan van 12 procent inflatie voor heel dit jaar. Volgend jaar zou de inflatie op 8 procent kunnen uitkomen, denkt het IMF.

Met zijn voorspellingen is het IMF veel somberder dan veel andere economen. Het Centraal Planbureau gaat er bij zijn meest recente raming van uit dat de inflatie volgend jaar zal terugvallen tot minder dan 3 procent in Nederland.

LEES OOK: Dit zijn de landen in de wereld waar de inflatie het meest uit de hand loopt: bekijk de kaart!