Het kabinet-Rutte III heeft op Prinsjesdag een aantal fiscale maatregelen in petto voor huiseigenaren en autobezitters.

Het maximale tarief voor de hypotheekrenteaftrek wordt in 2021 verder verlaagd tot 43 procent.

De overdrachtsbelasting verdwijnt voor jonge starters op de woningmarkt.

Het bijtellingstarief voor leaserijders met een elektrische auto wordt in 2021 opnieuw verhoogd.

Het kabinet-Rutte III gaat bij de laatste begroting die op Prinsjesdag werd gepresenteerd door met de beperking van de hypotheekrenteaftrek. Daarnaast zijn er een aantal andere fiscale maatregelen in het Belastingplan 2021 die relevant zijn voor de huiseigenaren en autogebruikers.

Bekend was al dat de overdrachtsbelasting bij de aankoop van een woning voor jonge starters op nul procent wordt gezet. Wie daarentegen een tweede woning aanschaft betaalt liefst 8 procent overdrachtsbelasting.

Hieronder volgen de belangrijkste fiscale maatregelen voor huis en auto in 2021 die op Prinsjesdag zijn aangekondigd.


Overdrachtsbelasting: starters vrijgesteld, tweede woning 8%

De overdrachtsbelasting die huizenkopers betalen, wordt aangepast. Voor starters tussen de 18 en 35 die hun eerste huis kopen, vervalt de overdrachtsbelasting.

Voor 35-plussers die een nieuwe woning kopen waar ze zelf gaan wonen, bedraagt de overdrachtsbelasting vanaf volgend jaar 2 procent.

Koop je een tweede woning waar je niet zelf gaat wonen, dan bedraagt de overdrachtsbelasting 8 procent vanaf 2021.


Eigenwoningforfait daalt

Huiseigenaren moeten via het eigen woningforfait een percentage van de woz-waarde van hun woning optellen bij hun belastbare inkomen. Voor woningen met een waarde tot 1,1 miljoen euro daalt dit percentage in 2021 met 0,1 procentpunt tot 0,5 procent.


Beperking hoogste tarief hypotheekrenteaftrek

In het kader van de beperking van de hypotheekrenteaftrek daalt het hoogste tarief voor de renteaftrek in 2021 opnieuw met 3-procentpunt tot 43 procent.

Wie in 2021 meer dan 68.507 euro verdient en over het inkomen boven deze grens de betaalde hypotheekrente wil inzetten om het belastbare inkomen te verlagen, kan dat doen tegen een tarief van maximaal 43 procent. Dit is lager dat het belastingtarief in de hoogste schijf, want dat ligt op 49,50 procent.

Het maximale tarief voor de hypotheekrenteaftrek daalt de komende jaren verder en komt vanaf 2023 gelijk te liggen aan het belastingtarief van de eerste schijf, dat op iets meer dan 37 procent ligt.

Voor het inkomensdeel dat in 2021 onder de 68.507 euro ligt, is het aftrekpercentage van de hypotheekrente gelijk aan het tarief van de te betalen belasting, te weten 37,1 procent.


Aanschafbelasting BPM: aanscherping tarieven op basis van CO2-uitstoot

Bij het kopen van een nieuwe auto betaal je de aanschafbelasting BPM. Die is gekoppeld aan de CO2-uitstoot van de auto. De tarieven hiervoor worden per 2021 verder aanscherpt.

In de onderstaande tabel staan de nieuwe schijfgrenzen voor de BPM in 2021:


Bijtelling lease elektrische auto: 12% in 2021

Voor privégebruik van leaseauto's moet je een bedrag van de cataloguswaarde optellen bij je belastbare inkomen. Normaal gesproken is dit 22 procent van de cataloguswaarde.

Voor elektrische leaseauto's, die geen CO2 uitstoten, ligt dit tarief lager, maar die lagere bijtelling wordt stapsgewijs afgebouwd.

In 2020 ligt het bijtellingstarief voor elektrische auto's op 8 procent en dat stijgt in 2021 naar 12 procent van de cataloguswaarde. Bovendien geldt dit lage percentage vanaf volgend jaar tot een cataloguswaarde van 40.000 euro. Daarboven betaal je het hoge bijtellingstarief van 22 procent.

De bijtelling voor elektrische leaseauto's wordt in de jaren na 2021 verder verhoogd tot 22 procent in 2026.

Voor zonnecelauto's met een vermogen van minimaal 1 kilowattpiek biedt het kabinet in 2021 een extra korting op de leasebijtelling: die bedraagt 12 procent van de cataloguswaarde, maar dat percentage geldt over de hele cataloguswaarde en dus niet tot het bedrag van 40.000 euro.

LEES OOK: Dit ga je fiscaal merken als eigen huis in box 3 komt: omvang hypotheek en overwaarde maken veel uit