• Steeds meer geldverstrekkers bieden je duurzaamheidskorting op je hypotheek.
  • De eisen voor een korting verschillen per geldverstrekker en de voordelen lopen ook uiteen.
  • Achter de kortingen zit niet alleen een duurzaamheidsideaal, ook behoud van marktaandeel is een motief.

De hypotheekrentes staan op een historisch laag niveau maar toch is het fijn als het nog een paar procentpunten minder kan. Banken proberen hun klanten dan ook te behagen met kortingen, bijvoorbeeld duurzaamheidskortingen.

Er zijn steeds meer geldverstrekkers die zo’n duurzaamheidskorting aanbieden, constateert intermediair Van Bruggen Adviesgroep in zijn meest recente nieuwsbrief.

Huizenkopers met een energiezuinige woning komen onder voorwaarden in aanmerking voor een lagere hypotheekrente. Wat energiezuinig is verschilt per geldverstrekker.

Bij de ene geldverstrekker moet je Energielabel A hebben terwijl je bij een ander moet kunnen aantonen dat je woning een bepaalde Energie-Index heeft. Nieuwbouwwoningen voldoen meestal wel aan de eisen van energiezuinigheid die geldverstrekkers stellen voor de duurzaamheidskorting.

Van Bruggen Adviesgroep zette vier geldverstrekkers op een rij die duurzaamheidskortingen bieden en de eisen die daaraan worden gesteld. De tabel hieronder laat zien dat het voordeel uiteenloopt van een 0,05 procentpunt lagere hypotheekrente tot en met een korting van 0,2 procentpunt.

Om het beeld compleet te maken toont de tabel ook de hypotheekrentes van dit moment. Hierbij is uitgegaan van een annuïteitenhypotheek 10 jaar vast waarbij 100 procent van de marktwaarde wordt geleend. Met uitzondering van Vista Hypotheken waar je tot 95 procent van de marktwaarde kunt lenen. Andere eventuele kortingen zijn buiten beschouwing gelaten.

Om in aanmerking te komen voor een duurzaamheidskorting mikken huizenkopers wellicht op een energiezuinige woning of slaan ze aan het isoleren en kiezen voor een warmtepomp, wat het milieu ten goede komt. Toch is het stimuleren van duurzaamheidsmaatregelen volgens Van Bruggen Adviesgroep niet de enige reden dat geldverstrekkers met duurzaamheidskortingen strooien.

Ze willen hiermee ook hun marktaandeel op peil houden op een manier die de wet toelaat. Net als internetproviders, energieaanbieders en verzekeraars lokten geldverstrekkers nieuwe klanten met welkomstkortingen. Die golden voor de eerste rentevaste periode, daarna betaalden huiseigenaren het volle pond.

Zoals je misschien wel herkent is het al een heel gedoe om naar een andere internetprovider te hoppen voor een nieuwe welkomstkorting. Met een hypotheek overstappen is al helemaal een rompslomp. Dat deden huiseigenaren dus ook niet.

Gevolg was dat groepen klanten van de bank verschillende rentetarieven betaalden voor hypotheken met hetzelfde risico voor de geldverstrekker. Daar heeft de overheid een stokje voor gestoken met de invoering van wetgeving die banken verbiedt onderscheid te maken tussen klanten.

Lager hypotheekrente betekent niet per se een lager risico voor de bank

De laatste jaren proberen geldverstrekkers toch weer klanten te winnen met kortingen, ziet Van Bruggen Adviesgroep. Onder het mom van verschil in risico. Maar dat is er volgens de intermediair niet altijd. Een voorbeeld daarvan is het verschil in rente tussen de spaarhypotheek en de annuïteitenhypotheek die volgens Van Bruggen Adviesgroep hetzelfde risico met zich meebrengen.

Zo betaal je bij Rabobank op dit moment 2,20 procent rente voor een spaarhypotheek 10 jaar vast terwijl je voor de annuïteitenhypotheek met dezelfde rentevaste periode 1,90 procent rente betaalt.

Is een lagere rente voor klanten met een duurzaam huis wel gerechtvaardigd? Van Bruggen Adviesgroep betwijfelt of energiezuinige woning een lager risico voor de bank is. De intermediair ziet dat de korting vooral aan nieuwe klanten wordt aangeboden omdat zij bijvoorbeeld een nieuwbouwwoning kopen.

Wel kunnen bestaande klanten na een verbouwing met duurzaamheidsmaatregelen bij de meeste geldverstrekkers alsnog in aanmerking komen voor de korting als aan de voorwaarden wordt voldaan. In de meeste gevallen krijg je de korting wel pas bij het ingaan van de nieuwe rentevaste periode.

Lees ook: 7 manieren waarop je rentekorting kunt krijgen op je hypotheek: van NHG tot stapelkorting