• De hypotheekrentes zijn dalende, maar of dat zo blijft is moeilijk te voorspellen.
  • De ontwikkeling van de hypotheekrente is onder meer afhankelijk van de inflatie, waarop allerlei factoren invloed hebben.
  • Een financieel specialist schetst drie scenario’s voor de ontwikkeling van de hypotheekrente in 2024: reëel, positief en negatief.
  • Lees ook: Blik op je Geld: hypotheekrente en energieprijzen omlaag, sparen levert meer op

De hypotheekrente is in een dalende trend beland na een golf van verhogingen in september en oktober. Of deze trend doorzet, is moeilijk te voorspellen.

Na een reeks verlagingen van de hypotheekrentes, die werd veroorzaakt door een forse daling van de rentes op de financiële markt, bleef het afgelopen week relatief rustig.

De marktrentes stegen licht, maar drie op de vijf geldverstrekkers lieten hun hypotheekrentes zakken, meldt financieel intermediair Van Bruggen Adviesgroep in zijn nieuwsbrief van deze week.

Het ging echter om kleine verlagingen. De gemiddelde hypotheekrentes voor de rentevaste perioden van 5,10, 20 en 30 jaar vast daalden met vier of vijf honderdsten. Opvallend is ook dat de gemiddelde variabele rente is gestabiliseerd.

De variabele hypotheekrente is doorgaans lager dan de vaste rentes, want meer zekerheid is duurder. Maar de variabele rente vertoonde sinds november 2022 een stijgende lijn en kwam boven de vaste rentes uit.

Dit kwam door de renteverhogingen van centrale banken om de inflatie in toom te houden. De variabele rente is al enkele weken gestabiliseerd, maar ligt nog wel boven de vaste rentes.

De onderstaande tabel van Van Bruggen Adviesgroep toont de variabele en vaste rentes van dit moment.

Bron: Van Bruggen Adviesgroep
Bron: Van Bruggen Adviesgroep

Te zien is dat de gemiddelde vaste rentes met NHG-verzekering momenteel onder de 5 procent liggen. Voor de gemiddelde vaste rentes zonder NHG geldt dat de langere rentes van 20 en 30 jaar vast boven de 5 procent liggen. De variabele rentes steken ruim een half procentpunt boven de vaste rentes uit.

De vraag is nu hoe de rentes zich verder ontwikkelen. Van Bruggen Adviesgroep acht de kans groot dat de rentes verder dalen, maar zoals gezegd is de renteontwikkeling moeilijk te voorspellen.

3 scenario's voor de hypotheekrente in 2024

De financieel intermediair zet daarom drie scenario's uiteen, waarvan de een waarschijnlijker is dan de het andere. Van Bruggen maakt daarbij de kanttekening dat onverwachte gebeurtenissen niet opgenomen zijn in deze scenario's.

Zo had niemand de oorlog in Oekraïne voorzien, net als de daaropvolgende energiecrisis, hoge inflatie en de rappe stijging van de hypotheekrente van 1- naar 4 procent.

Van de drie scenario's die Van Bruggen schetst, is het eerste scenario het meest reëel. Het tweede scenario is een positiever scenario en het derde negatiever.

Hieronder vind je de drie scenario's voor 2024 en de factoren waarvan ze afhankelijk zijn, met de kanttekening dat ze kunnen worden ingehaald door de werkelijkheid.

Scenario 1: Hypotheekrente 10 jaar vast daalt naar 3,5- tot 4% (meest realistisch, 55% kans)

Wat gebeurt er met de rente: Van Bruggen schat dat de gemiddelde 10 jaar vaste hypotheekrente met NHG-verzekering daalt naar een niveau van tussen de 3,5- en 4 procent in de loop van 2024.

Waarom: In dit scenario verwacht van Bruggen een verdere daling van de inflatie. De inflatie werd torenhoog na de oorlog in Oekraïne en de forse renteverhogingen door centrale banken waren voldoende om deze te beteugelen.

Hoewel de vaste hypotheekrentes niet automatisch de rentebewegingen van de centrale banken volgen, kunnen deze wel invloed hebben. Beleggers reageren op rentestappen van de centrale banken, wat weer gevolgen heeft voor de marktrentes.

De Nederlandse 10-jaarsstaatsrente geldt als anker voor de hypotheekrentes omdat die een indicatie geeft voor de leenkosten die geldverstrekkers maken als ze zelf financiering zoeken.

De laatste maanden is de inflatie beperkt en hebben centrale banken in Europa en de Verenigde Staten op de pauzeknop gedrukt. Beleggers verwachten dat de renteverhogingen achter de rug zijn en vragen zich volgens Van Bruggen nu eerder af wanneer centrale banken de rente gaan verlagen in 2024.

Van Bruggen verwacht dat beleggers een renteverlaging door centrale banken positief ontvangen en dat dit zal leiden tot een daling van de hypotheekrentes. De inflatie moet wel verder naar beneden gaan voordat centrale banken hun rentes verlagen.

Van Bruggen heeft goede hoop dat de inflatie verder daalt en dat dit tot een verlaging van de hypotheekrentes leidt.

Scenario 2: Hypotheekrente daalt richting 3% (meest optimistische scenario, 30% kans)

Wat gebeurt er met de hypotheekrente: In dit positieve scenario schat Van Bruggen dat de gemiddelde hypotheekrente voor 10 jaar vast naar een niveau van rond de 3 procent daalt.

Waarom: De rente kan harder dalen als de inflatie harder daalt, schetst de financieel intermediair. De inflatie kan door verschillende factoren harder gaan dalen.

Bijvoorbeeld omdat centrale banken de economie te veel vertraagd hebben in hun poging de inflatie te beteugelen met renteverhogingen. Als een economie in een zwaardere recessie terecht is gekomen dan centrale banken voor ogen hadden, kunnen ze besluiten de teugels meer te laten vieren en eerder renteverlagingen door te voeren, beredeneert Van Bruggen.

Daarnaast kan een einde van de oorlog in Oekraïne of een zachte winter bijdragen aan een lagere inflatie als gevolg van lagere energieprijzen. Ook dan zullen centrale banken eerder hun rentes verlagen.

Ook de situatie op de Nederlandse hypotheekmarkt kan ervoor zorgen dat hypotheekrentes lager uitpakken. De Nederlandse markt is sterk concurrerend. Nu er minder hypotheken afgesloten worden dan 2 jaar geleden, zullen geldverstrekkers graag meer aanvragen binnenhalen. De rentes verlagen, is daarvoor een effectief middel. Concurrentie heeft tot nu toe een effect van 0,2 procent gehad in 2023, zegt Van Bruggen. Mogelijk zet dit nog iets verder door in 2024.

Scenario 3: hypotheekrente van 4- tot 5% (meest pessimistische scenario, 15% kans)

Wat gebeurt er met de hypotheekrente: In dit negatieve scenario komt de gemiddelde 10 jaar vaste hypotheekrente met NHG-verzekering uit op een niveau van tussen de 4- en 5 procent, volgens Van Bruggen.

Waarom: Dit zou kunnen gebeuren als de inflatie op het huidige niveau stabiliseert of maar heel langzaam daalt, schetst Van Bruggen. De meeste beleggers vonden dit in 2023 een behoorlijk realistisch scenario voor 2024, maar door de positieve inflatiecijfers van afgelopen maanden hebben we de neiging dat te vergeten.

De inflatie kan zelfs toenemen door bijvoorbeeld een nieuwe energiecrisis, die niet ondenkbaar is. Als de oorlog tussen Hamas en Israël verder escaleert en daar ook andere Arabische landen en de VS bij betrokken raken, dan kunnen de olieprijzen stijgen.

Hypotheekrente tussen 2025 en 2028

Tot slot behandelen we de langetermijnverwachting van Van Bruggen. Deze is ongewijzigd gebleven ten opzichte van vorig jaar. De financieel intermediair verwacht dat de inflatie tussen 2025 en 2028 rond de 2 procent uitkomt en dat er voldoende geld voor hypotheken beschikbaar is.

Daarmee is het niet onwaarschijnlijk dat van 2025 tot en met 2028 de zeer lage hypotheekrentes van 1- tot 2 procent terugkeren. Maar ook rentes van 3- tot 3,5 procent zijn mogelijk. Zoiets kan plaatsvinden als we verrast worden door onverwachte economische of politieke ontwikkelingen.

Lees ook: Blik op je Geld: hypotheekrente en energieprijzen omlaag, sparen levert meer op